Hopp til innhold

Her er avskjedsbrevet fra Øygard

I går ble det klart at Rune Øygard trekker seg som ordfører i Vågå. Her kan du lese hele avskjedsbrevet.

Øygards avskjedbrev

Slik ser avskjedbrevet til Rune Øygard ut.

Foto: Martin Andersson / NRK

I går ble Rune Øygard dømt til fire års fengsel for overgrepene mot en mindreårig jente. Nå har Rune Øygard sendt brev til kommunestyret og bedt om fritak som ordfører.

Tirsdag formiddag ble også søknaden behandlet i kommunestyret i Vågå og søknaden ble innvilget.

LES OGSÅ: Sender tankene til Rune Øygard

LES OGSÅ: – Øygard er uskyldig

LES OGSÅ: Øygard trekker seg

Her kan du lese brevet:

Rune Øygard
Vågå

17. desember 2012

Vågå kommunestyre
Edvard Storsv 2

2680 VÅGÅ


SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE VERV

Eg søkjer med dette fritak frå alle kommunale verv frå og med 1. januar 2013, og alle verv som følgjer med ombodet som ordførar i Vågå kommune.

Hovudgrunnen for søknaden er dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett av 17. desember 2012, der underteikna blir dømt for overgrep mot ei mindreårig jente. Sjøl om eg har anka dommen vidare til lagretten utifrå at eg ikkje har gjort meg skuldig i tiltala slik dommen seier, ser eg at vidare rettsgang vil føre til stort mediapress og usikkerheit for Vågåsamfunnet om eg framleis har permisjon til endeleg dom ligg føre.

Det generelle mediafokuset har vore stort, og mykje av det negativt, sjølv om dette langt frå er nokor Vågåsak, og personen som har skulda meg for overgrepa er busett i ein annan kommune. Måten Vågå og vagværane har vorte framstilte på i kjølvatnet av siktinga, er både leitt og vanskeleg å akseptere. Ved at eg får fritak frå alle verv eg har som folkevald, håpar eg å bidra til at fokuset på Vågå kommune vil avta og at kommunen i framtida igjen vil bli knytta til dei verdiar og kvalitetar bygda fortjener.

Medverkande er også den store, personlege belastninga som straffesaka og mediekøyret har vore for meg, mine næraste og venner.

Eg vil takke alle entusiastiske folkevalde, alle dei dyktige tilsette i kommunen, dei energiske sambygdingane og dei mange samarbeidsaktørane for godt og gjevande samarbeid gjennom dei 16 åra eg har hatt det privilegium å vere ordførar i denne flotte kommunen. Det har vore ei stor ære og ein tillit eg har hatt stor respekt for. Det er få unt å få vere den øvste politiske ombodspersonen i ein kommune med dei tradisjonane, kvalitetane og verdiane Vågå har. Eg har gledd meg til å gå på arbeid kvar dag gjennom desse 16 åra.

Samstundes vil eg ønskje kommunestyret og alle i Vågå lykke til vidare med utviklinga av vågåsamfunnet.

Takk for meg.

Beste helsing

Rune Øygard

Kopi; Vågå arbeidarparti

Rune Øygard

Hans forsvarer Mette Yvonne Larsen bekreftet avgangen etter domsavsigelsen mandag, der Øygard ble dømt til fire års fengsel.

– Øygard trekker seg som ordfører for å ta hensyn til samfunnet i Vågå, sa Larsen til NRK i går.

Hun ville ikke kommentere om Øygard kom til forsvinne helt fra politikken, men bekreftet at han var ferdig som ordfører.

– Uforenlig med tillitsverv i Ap

I helga ble det debatt rundt Øygards fremtid da Vågå Arbeiderparti åpnet for at han kunne fortsette i partiet dersom han ble frikjent.

Fylkesleder i Ap, Kjersti Stenseng, var ikke enig med lokallaget.

– Jeg står ved det jeg har sagt tidligere: Det som har kommet fram i retten, uavhengig av skyldspørsmålet, er uforenlig med tillitsverv i Ap, sa hun.

Øygard anket dommen på stedet.

Brev fra Rune Øygard

Rune Øygard takker for seg i brevet.

Foto: Martin Andersson / NRK