Her blir det snart mulig å kjøre i 110 km/t

Om en drøy uke økes fartsgrensen til 110 på deler av nye E6 i Hedmark og Akershus.

E6 langs Mjøsa

RASKERE: Store deler av den nye E6-strekningen i Akershus og Hedmark som stod ferdig i fjor har fått både fire kjørefelt og midttrekkverk. Nå er fartsgrense på 100 km/t, men skal øke til 110 senere denne måneden.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Dette er et prøveprosjekt. I første omgang blir dette en sommerfartsgrense, sier distriktsdirektør Aud Riseng i Statens vegvesen i Hedmark.

Natt til 22. april vil nye E6 mellom Tangenkrysset i Stange og Grankrysset i Sørum skiltes om, og en strekning på rundt 70 kilometer vil få en økning fra 100 kilometer i timen til 110.

Prøveprosjektet skal evalueres, og hovedårsaken til at det foreløpig ikke er aktuelt med 110 hele året er at kravene til belysning ikke er oppfylt fordi det bare er ledlys på strekningen.

Aud Riseng

SIKKER: Distriktsdirektør Aud Riseng i Statens vegvesen i Hedmark, mener den om 70 kilometer lange strekningen av E6, der fartsgrensen nå økes, er så trafikksikker som den kan bli.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Det er jo mulig å øke fartsgrensen til 110 km/t helt opp til Kolomoen. Men der er det ikke midtrekkverk i dag. Så da må det settes opp midtrekkverk først. Det har jo en kostnad, og de pengene har ikke vi inne i årets budsjetter, sier Aud Riseng.

Frykter flere ulykker

I Trygg Trafikk er man ikke like fornøyde med en økning i fartsgrensen og frykter at det vil føre til flere ulykker og mer alvorlige ulykker.

Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk i Hedmark mener at vi har for kort tids erfaring i Norge med fartsgrense på 110 til å vite hva konsekvensene blir:

– Vi synes jo det ser ut som vi har en regjering i dag som har det veldig travelt. Vegen på E6 er veldig fin, og det er tatt høyde for at man kan ha fartsgrense på 110, sier Vegdirektoratet. Men likevel mener vi at det å kompensere med høyere fart når vi har en tryggere vei, det er ikke ønskelig. Vi synes at man skulle ha brukt ressursene på andre ting enn å prioritere å sette opp farta, når vi vet at fart dreper, sier Marianne Mittet Solbraa.

Riseng i Statens vegvesen mener at det ikke er stor grunn til bekymring:

– Det er alltid en risiko når fartsnivået øker, det vet vi jo. Men vi mener at denne veien er så trafikksikker som den kan få blitt. Vi frykter ikke flere ulykker, sier hun.

Se hele strekningen fra Minnesund til Labbdalen. Norges største anleggsområde akkurat nå.

Sommeren 2014 fløy NRK over anleggsområdet for nye E6 mellom Minnesund og Stange.