Hopp til innhold

Helsefarlig ringing med kirkeklokker

NORD-AURDAL (NRK): Lyden fra klokkene er så støyende for kirketjener Henning Andersen at Arbeidstilsynet har ilagt det kirkelige fellesrådet dagbøter på 1000 kroner.

Kirketjener Henning Andersen er utsatt for for høy lyd, mener Arbeidstilsynet

HELSESKADELIG: Kirketjener Henning Andersen utsettes for det Arbeidstilsynet mener er helseskadelig støynivå, når han ringer med kirkeklokkene.

Foto: Dag Kessel / NRK

Siden 1737 har klokkene i Aurdal kirke i Valdres ringt inn til gudstjenester, men i 2015 ble Nord-Aurdal kirkelige fellesråd pålagt av Arbeidstilsynet å redusere støyen fra kirkeklokkene.

– Støy er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Her gjelder det i begrensa perioder, men likevel er lyden så høy at det må gjøres tiltak slik at de ansatte ikke blir eksponert for lyden, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland.

Har ikke hørt på Arbeidstilsynet

Haugen sier at det har vært 20–25 brev i korrespondansen om saken de siste to årene angående lydnivået i fem av de seks kirkene i prestegjeldet. Siden ingenting skjedde, er det kirkelige fellesrådet i Nord-Aurdal fra og med 25. juli i år ilagt tvangsmulkt på 1000 kroner dagen.

Arbeidstilsynet Indre Østland, Kjell Haugen

KRITISK: Regiondirektør i Arbeidstilsynet Indre Østland, Kjell Haugen.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Vi mener det er ganske alvorlig å ikke gjennomføre et slikt pålegg. Det er viktig at vi får gjennomført tiltaket og da er tvangsmulkt det vi har som pressmiddel, sier Haugen til NRK.

Kan enkelt løses

Kirketjener Henning Andersen forteller at flere av de tilsette er prega av saken.

– Dette har hengt over mange av oss som noe vondt i lang tid. Det syns jeg er synd, når det er så lite som skal til for å gjøre noe, sier han.

Andersen bruker både ørepropper og øreklokker når han ringer med klokkene og mener saken enkelt kunne løses ved å strekke tauene en etasje eller to lenger ned.

Til tross for den høye lyden er Andersen imot fjernstyring av kirkeklokkene og han mener at manuell ringing har en verdi i seg selv

– Det er en veldig viktig del av vår kultur og tradisjon, som vi må prøve å ta vare på, sier han.

Nord-Aurdal kirke

MÅ ENDRE PRAKSIS: Aurdal kirke er en av fem kirker i prestegjeldet der lydnivået blir for høyt for personen som ringer i kirkeklokkene.

Foto: Dag Kessel / NRK

Taus kirkeverge

Leder i Nord-Aurdal kirkelig fellesråd, Rigmor Orderdalen Tveit, vil ikke kommentere saken. Det samme gjelder kirkeverge Bjørn Haugen. Utpå dagen 26. juli sendte imidlertid Haugen en pressemelding til NRK. Der opplyses det at ringingen med kirkeklokkene vil skje med lengre tau, en etasje under, fra og med 1. august.

I tillegg vil det også være forbudt med høytidsringing, og både øreklokker og ørepropper skal fortsatt brukes.

«Med disse tiltakene er støypåkjenningen for kirketjener godt under tiltaksgrensene. Støymålinger vil bli utført og rapport vil bli sendt til Arbeidstilsynet i løpet av august 2017.», står det videre i pressemeldingen.

Haugen mener at Bedriftshelsetjenesten har gått god for at støynivået ikke er helsefarlig, og at de har en annen versjon av saken enn Arbeidstilsynet. Dette blir imidlertid avvist av Arbeidstilsynet i et brev 26. juli.

Flere saker fra Innlandet