Helse Sør-Øst vil ha hovedsykehus ved Mjøsbrua

Helse Sør-Øst ønsker at det nye hovedsykehuset i Innlandet til 8,65 milliarder kroner skal ligge ved Mjøsbrua. Sykehusdirektøren i Innlandet mener forslaget innebærer at sykehuset i Hamar blir lagt ned.

SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.

Et mulig storsykehus ved Mjøsbrua, tegnet av Norconsult.

Foto: Norconsult

Innstillingen til neste styremøte innebærer også «et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner.»

Alice Beate Andersgaard

SYKEHUS I ENDRING: Direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgård sier dette innebærer at sykehuset i Hamar blir lagt ned.

Byggeprosjektet skal starte i 2024, og koster 8,65 milliarder kroner.

20. oktober 2017 vedtok et enstemmig styre i Sykehuset Innlandet at det bør bygges et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Helse Sør-Øst har tidligere understreket at byggeprosjektet skal starte opp med en gang det nye sykehuset i Drammen er ferdig, det vil si i 2024.

– Bør ligge i en av Mjøsbyene

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, er negativ til et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Han mener et slikt sykehus bør plasseres i en av Mjøsbyene.

Einar Busterud, BBL

ET TAP: Ordfører i Hamar, Einar Busterud, tror at et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua vil være et tap for pasientene og samfunnsutviklinga i Mjøsområdet og Innlandet på lang sikt.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Innstillingen er i strid med Statens egne retningslinjer for bygging av store arbeidsplasser. De har ikke lært noe av Østfold, sier Busterud.

Han sier det nye sykehuset nå blir liggende et sted alle må bruke bilen for å nå.

– Min spådom er at dette vil være et tap for pasientene og for samfunnsutviklinga i Mjøsområdet og Innlandet på lang sikt. sier han.

Omstridt plassering

Busterud er ikke den eneste som har vært negativ til beliggenheten til det nye hovedsykehuset. Flere advarte mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen.

Ordførerne i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum gikk høsten 2017 sammen ut mot å plassere det nye storsykehuset ved Mjøsbrua. De mente sykehuset hørte hjemme i en by, fordi det bør ligge «der det bor folk». Plasseringen vil tappe byene for kompetansearbeidsplasser og skape mer biltrafikk, sa ordførerne.

Bjørn Iddberg

GLAD FOR FORSLAGET: Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik sier i dag at han er svært glad for det nye forslaget til vedtak.

– Etter mitt utspill i 2017 er vi blitt mer nyanserte på dette, og i Gjøvik i dag er vi enige om at det nye hovedsykehuset bør ligge ved Mjøsbrua, sier han.

Tidligere har Gro Sandkjær Hanssen ved Norsk institutt for by- og regionforskning sagt at det er hårreisende å legge sykehuset ved Mjøsbrua.

– En arbeidsplass med rundt ti tusen ansatte, pluss brukere og pårørende må ha gode kollektivløsninger, sa Hanssen.

Også transportforsker Aud Tennøy var kritisk. Hun pekte på at mange må pendle og at biltrafikken vil øke, dersom sykehuset bygges ved Mjøsbrua.

Plassering ved Mjøsbrua har tidligere fått stor støtte utenom de store byene. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, Regionrådet i Fjellregionen og Regionrådet i Valdres fremhevet plasseringen ved Mjøsbrua som et godt alternativ.

Underskudd

Sykehuset Innlandet har den siste tiden gått inn for flere kutt for å spare penger. I oktober i fjor ble det kjent at de bruker en halv million kroner mer per dag, enn de har penger til.

Foretaket har blant annet foreslått å legge ned døgntilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien på Gjøvik. De vil flytte den til Kringsjåtunet på Lillehammer for å spare 14 millioner kroner.

De har også forslått å legge ned en avdeling med sju sengeplasser ved Barne- og ungdomspsykiatrien på Sanderud. I tillegg har de besluttet å kutte 194 årsverk.

Krav om «økonomisk bærekraft»

Helse Sør-Øst er også helt klare på at økonomien må være i orden før det nye hovedsykehuset kan bli noe av. Det må være «økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå», står det i sakspapirene.

Administrasjonen mener også at dette innebærer en så vesentlig endring i sykehusstrukturen i Innlandet at saken må oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.