Vil fylle fjøset med fisk

RENA (NRK): Oppdrettsnæringa kryper på land. Det gir muligheter også for bønder uten kystlinje. Sauebonde Knut Løvlien håper å ha fiskefjøset klart om to år.

Knut Løvlien med bukk

FRA SAU TIL FISK: Knut Løvlien på Rena, håper oppdrettsfisk skal bli den nye hovednæringa på garden.

Foto: Jorun Vang / NRK

I fjøset har bonden på Rena 220 vinterfora sau, om vinteren brøyter han snø og kjører skiløyper. Nå har Knut Løvlien bestemt seg for å satse på røye-oppdrett.

– Vi trur det er et stort inntektspotensiale, sier Løvlien.

Sammen med broren Tom, vil han bygge et fiskefjøs på 600 kvadratmeter. Han vil begynne i det små, og satser på 30 - 60 tonn i starten, men gradvis håper han at fisk vil bli den nye hovednæringa på garden.

Oppdrettsnæringa øker på land

Torbjørn Trondsen

KRYPER PÅ LAND: Innlandsbønder har gode forutsetninger for å gjøre det bra som fiskeprodusenter, mener professor Torbjørn Trondsen ved Norsk fiskerihøyskole.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Næringa kryper på land, mener professor ved Norsk fiskerihøyskole, Torbjørn Trondsen.

LES: Satser på laks på land

LES: Bygger verdens største oppdrettsanlegg på land

Professoren ser at fiskesykdommer som lakselus og forurensing som har gitt tøffere krav til oppdrettsanleggene i sjøen, har gitt mindre lønnsomhet for den sjøbaserte oppdrettsnæringa.

Landbaserte anlegg, er lukkede systemer som gir større kontroll på både utslipp og sykdommer. Anleggene vil være dyrere å bygge, men gevinsten med mindre driftskostnader vil gjøre at det likevel lønner seg, ifølge Trondsen.

Oppdrettsnæringen nøkkeltall, SSB

2016

Matfisk (tonn)

Andel

prosent

Verdi (mill)

prosent

I alt

1 328 027

100

-3,8

63 854

36,3

Laks

1 235 263

93

-5,2

59 943

34,9

Regnbueørret

87 523

6,6

19,9

3 675

65,5

Røye

333

0

28,1

19

23,0

Torsk

-

-

-

-

-

Kveite

1 461

0,1

17,4

162

13,3

Skalldyr

2 767

0,2

-0,2

24

-17,0

Andre fiskearter

-

-

-

-

-

– Bønder kan produksjonsdyr, og her er det bare å vri kunnskapen over på fisk, mener Trondsen. Han trekker fram at slammet fra fisken også blir god gjødsel til annen produksjon.

Initiativtaker: – Kan bli like stort som skogbruk

Knut Løvlien er en av 20 bønder i Hedmark som vil satse på oppdrett av røye.

Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark kunnskapspark

INITIATIVTAKER: - Vil bygge noe nytt som kan gi arbeidsplasser til Innlandet, sier Knut Larsen, administrerende direktør i Hedmark kunnskapspark.

Foto: Jorun Vang / NRK

Da myndighetene ga muligheten til å drive oppdrett på land, så administrerende direktør i Hedmark kunnskapspark, Frank Larsen muligheten også for innlandsbønder til å bli en del av det norske fiskeeventyret.

– Markedet er der, prisen er høy, og vi har alle forutsetninger for å lykkes, sier Larsen.

Han mener dette kan bli en ny næring på linje med skogbruk. For å komme dit må de vokse til 30.000 tonn røye innen 2030.

Han viser til nabolandene våre, for å vise at det går an. På Island produserer de 7000 tonn røye i året, og eksporterer til USA. I Sverige tar hjemmemarkedet unna de 3000 tonnene de produserer.

I et nedlagt settefiskanlegg i Rena-elva, starta kunnskapsparken avl på røye. Når de første anleggene står klare rundt i fylket skal supereksemplarer basert på lokale røye-stammer være klare til levering.

Karina Hauge Johansen rengjør tanken med avlsrøye ved Løpet

ENTUSIASTISK: - Fisken krever lite stell, sier Karina Hauge Johansen som er avls-ansvarlig for innlandsrøya. Bonden vil bruke en time om dagen til foring og rengjøring, sier hun.

Foto: Jorun Vang / NRK