Hopp til innhold

Hedmark Venstre vil ha ett sykehus

Partiet sier de er glade for at tanken om et felles sykehus er i ferd med å modnes.

I en årsmøteuttalelse skriver partiet at de for flere år siden tok til orde for at innlandet måtte satse på å bygge opp et felles medisinsk kompetansesenter.

– Det ser nå ut til at et slikt standpunkt er i ferd med å modnes fram hos flere aktører. I mellomtiden har verdifull tid gått tapt, tid som kunne vært brukt til å planlegge en sykehusstruktur for framtida også her i innlandet, heter det i uttalelsen.

Erik Ringnes

Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes, vil ha ett sykehus.

Foto: Ole Morten Melgård, flicr
Fokus på pasientene

Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes, sier de tar utgangspunkt i hva som er best for pasientene.

– Vi mener at pasientene er best tjent med at det etableres et felles, komplett sykehus i Mjøsområdet, sier han.

– Må samle seg

Hedmark Venstre støtter dermed hovedtrekkene i «Strategisk fokus 2025» som ble framlagt av administrerende direktør i Sykehus Innlandet, Morten Lang-Ree.


– Hedmark og Oppland fylker må nå snarest samle seg om en felles strategi der det planlegges for et felles, komplett sykehus i innlandet. Dette vil sikre at kompetanse og arbeidsplasser i Sykehuset Innlandet kan opprettholdes og utvikles, og at flest mulig pasienter kan få sin behandling uten å måtte reise til Oslo, mener de.

Motsatt konklusjon i Oppland Venstre

Oppland Venstre kom under årsmøte i helga fram til motsatt konklusjon. De vil beholde alle sykehusene, slik de er i dag. Og dersom det bygges høyhastighetsbane vil det være kort veg til sentrale universitetssykehus i Oslo-regionen, noe som er en fordel for pasientene, sier de.

– Aksepterer ikke

– Dette er en argumentasjon vi ikke aksepterer. Det må være et mål at mest mulig av behandlingen skjer i våre egne to fylker. Det er best for pasientene, og det utgjør også en betydelig verdiskapning som er knyttet opp til sykehusdrift, sier Ringnes.

Det er et problem for pasientene at tilbudet er så fragmentert, de må nå fraktes hit og dit. Vi mener at pasientene er best tjent med at det etableres ett felles, komplett sykehus for Mjøsregionen.

Erik Ringnes, leder Hedmark Venstre

Hedmark Venstre mener at etableringen av et nytt sykehus ikke bør føre til endringer i sykehusstrukturen i Kongsvinger og Tynset.

– Avstanden fra Nord-Østerdal og Glåmdalen til et nytt sykehus er forholdsvis stor. For befolkningen nord og sør i innlandsfylkene kan derfor spesialisthelsetjenestetilbudene i henholdsvis Trondheim og Oslo være mer aktuelle, sier de i årsmøteuttalelsen.

Flere saker fra Innlandet