Hopp til innhold

Hedmark sier nei til Oppland

Fylkesrådet i Hedmark sier nei til sammenslåing med Oppland. De mener det overføres for få oppgaver til de nye regionene til at det er interessant å endre dagens struktur.

Hvor er dette uke 47.

NEI: Fylkesrådet i Hedmark ønsker ikke å fjerne grensesteinene som står utplassert flere steder mellom Hedmark og Oppland.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har bedt fylkene fatte vedtak om eventuell sammenslåing innen 1. desember 2016.

– En overføring av større oppgaver fra staten til fylkeskommunen kunne begrunnet behovet for større regioner, men dette faller bort når oppgavene mangler, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen i Hedmark i en pressemelding fra fylkesrådet.

– Så får vi se hva myndighetene bestemmer angående oppgaver i framtida, men i dag er det for tynt grunnlag for en sammenslåing, mener Sveen.

Fylkestingene i Hedmark og Oppland bestemte i juni å jobbe videre med en mulig sammenslåing av de to fylkene til én folkevalgt region. Nå har altså Fylkesrådet konkludert i strid med dette og regjeringens ønsker.

For lite til oss

Per-Gunnar Sveen

SIER NEI: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen i Hedmark mener for få oppgaver skal overføres til den eventuelt nye regionen, og sier derfor nei til sammenslåing.

Foto: Jan egil Løvbak / NRK

En utredning om en eventuell sammenslåing av Hedmark og Oppland ble sendt på høring til kommuner, regionråd, fagforeninger og fylkeskommunale råd og utvalg 18. oktober.

I pressemeldingen tirsdag skriver fylkesrådet i Hedmark at dersom en sammenslåing skal være aktuell, ønsker Hedmark fylkeskommune å få delegert myndighet og virkemidler. Men også oppslutningen om en eventuell sammenslåing har betydd noe for Fylkesrådet.

– Det er heller ikke noe stort rop om sammenslåing i Hedmark. Høringsinnspillene viser det, sier Per-Gunnar Sveen.

Av høringssvarene kan en lese at det nord i fylket, i Fjellregionen, og sør i fylket, Glåmdalen, er motstand mot sammenslåing. I mjøsområdet er kommunene positive til å slå sammen de to fylkene, skrives det i pressemeldingen.

I pressemeldingene understreker Fylkesrådet at de fortsatt ønsker et tett samarbeid med Oppland. De mener samarbeidet mellom innlandsfylkene fungerer bra og har gitt gode resultater på flere områder.

Mjøsbrua

ETT RIKE? Regjeringen vil endre amtsgrensene som har vært stabile fra 1866, men fylkesrådet i Hedmark er skeptiske til at rikene på hver side av Mjøsbrua kan bli en region fra 2020.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
Blått Mjøsbrua, tatt fra Honne på Biri

ETT RIKE? Regjeringen vil endre amtsgrensene som har vært stabile fra 1866, men fylkesrådet i Hedmark er skeptiske til at rikene på hver side av Mjøsbrua kan bli en region fra 2020.

Foto: Jonny Isaksen, Biri

Flere saker fra Innlandet