Hedmark på legemiddeltoppen

Hedmark er det fylket i landet hvor innbyggerne bruker mest legemidler. Oppland er ikke langt bak med sin tredjeplass.

Medisiner (Illustrasjon)

PÅ TOPP I LANDET: Hedmarkinger bruker mest legemidler i Norge. Oppland ligger på tredjeplass.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Legemiddelstatistikken for 2014 viser at innbyggerne i Hedmark ligger 24 prosent over landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av legemidler.

Statistikken tar utgangspunkt i det Apotekforeningen kaller definerte døgndoser av et legemiddel. Det vil si en gjennomsnittlig dose av et gitt legemiddel, regnet ut av Verdens helseorganisasjon, WHO.

For det smertestillende middelet Paracetamol er denne døgndosen tre gram.

I 2014 brukte hver hedmarking i gjennomsnitt 1,8 legemiddeldoser hver dag. Og det er altså nesten 24 prosent mer enn landsgjennomsnittet, som er på 1,5 legemiddeldoser daglig.

Østfold og Oppland følger på plassene bak Hedmark.

Sosial status kan forklare medisinbruk

Jostein Soldal

ALDER OG SOSIAL STATUS: Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, tror at den høye legemiddelbruken i Innlandet kan skyldes både høy alder og lav sosial status.

Foto: Espen Solli / Apotekforeningen

Med Hedmark på førsteplass og Oppland på tredjeplass, er Innlandet godt over gjennomsnittet når det gjelder bruk av legemidler. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, forteller at alder kan være noe av forklaringen på Innlandets pallplasseringer.

– Vi vet at det er flest eldre som bruker legemidler. Omtrent halvparten av alle legemidlene brukes av folk over 65 år. Og innbyggerne i Hedmark og Oppland er omtrent to år eldre enn landsgjennomsnittet.

I tillegg kan noe av forklaringen ligge i sosial status og utdanningsnivå, tror Soldal.

– Innlandsfylkene har et noe lavere utdanningsnivå enn mange andre mer urbane fylker. At man har lav utdannelse forklarer ikke at man bruker mye legemidler, men det er ofte en klar sammenheng mellom sosial status og helse.

Soldal presiserer at dette ikke er noe han kan dokumentere, men legger til at teorien styrkes av at legemiddelbruken er lavest i de fem mest urbane fylkene, Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag.

– Der har man de store byene hvor utdanningsnivået er høyere enn mange andre steder.

Midler mot livsstilssykdommer

Soldal forteller at sju av de ti mest brukte legemidlene i landet er midler for hjerte- og karsykdommer, som for eksempel midler mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol og blodfortynnende midler.

– Jeg vil ikke si at legemiddelbruken er bekymringsverdig i seg selv. Men det er jo klart at mange av disse midlene er midler som behandler livsstilssykdommer. Så det er sikkert mye legemidler som kunne vært unngått med en sunnere livsstil.