Her er trafikken så ille at Hareide vurderer å fjerne bompenger

14.000 biler kjører gjennom boligområdet i døgnet, for å slippe bompenger. Til og med samferdselsministeren er bekymret.

trafikk Stavsberg

FRUSTRERTE: Beboere på Stavsberg i Ringsaker reagerer sterkt på at veien deres har blitt en stor gjennomfartsåre. De mener det går på helsa løs.

Foto: Frode Meskau / NRK

Beboerne på Stavsberg i Ringsaker er fortvilet. Det som skulle bli et stille boligområde har i stedet blitt en trafikkert gjennomfartsvei.

Hvert døgn passerer 14.000 biler her.

– Det går på helsa løs. Det er skolebarn som passerer veien, så det er rett og slett bare håpløst, sier Vegard Aaland.

Da ny firefelts E6 ble åpnet til Brumunddal i sommer, ble det innført bompenger på E6 og sideveiene.

Men få bilister velger å kjøre på de bompengebelagte strekningene. I stedet tar mange en lengre omvei, om Stavsberg i Ringsaker. Trafikken der er nå nesten like stor som på E6.

Livredde for ulykke

Trafikken går også like ved Stavsberg skole. Elev Viktor Reitan syns det er litt skummelt med alle bilene langs skoleveien.

– Når man skal gå over fotgjengerfeltet på den andre siden så ser man ikke bilene. Og da kan det være ekkelt når man skal gå over, også for bilene.

FAU-leder ved Stavsberg skole Ingvild Keller frykter at det kan gå alvorlig galt hvis det ikke gjøres noe med trafikken i området.

– Dette er ikke holdbart. Her er det så mye trafikk at vi er veldig bekymret, om ikke livredde, for at det skal skje en ulykke her.

trafikk Stavsberg og FAU-leder

FAU-leder: Ingvild Keller er redd det vil skje en alvorlig ulykke på grunn av trafikkøkninga.

Foto: Frode Meskau / NRK

Staten kan være med og ta regningen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier han deler bekymringen, og tar saken på alvor.

– Vi er bekymret nettopp på grunn av trafikksikkerheten. Derfor ser vi på denne saken.

Hareide antyder at det kan være aktuelt å gi statlig støtte for å få fjernet bompengene på sideveiene til E6 helt eller delvis.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ( KrF).

SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide sier det jobbes med en løsning.

Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

På den måten vil de få bilistene bort fra boligområdet på Stavsberg.

Hareide sier en løsning kan være å sette bompengeinnkrevingen på vent i en periode, på for eksempel et år.

Les også: Bompenger skaper strid og dårlig stemning mange steder i landet.

Forventer at bommene fjernes

Fremskrittspartiet er positive til signalene fra samferdselsministeren, men krever at Hareide faktisk griper inn.

Tor Andre Johnsen

FRP-POLITIKER: Tor André Johnsen forventer at bomstasjonene på sideveiene blir fjernet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Senest i forrige uke så hadde jeg fire runder med ham på de to bommene her. Så vi forventer at han lytter til Frps krav, om at bommene blir fjernet, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen.

Ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen (Ap) er tydelig på at hun støtter Frps krav om å fjerne bompenger på sideveiene.

– Dette viser at vi har hatt rett hele tida, og det er ikke for sent å snu i denne saken. Nå er det bare å ta vekk de sideveibommene, så vil trafikken her gå tilbake til normalt nivå.

Samferdselsdepartementet sier til NRK at de vil presentere en løsning denne uka. Men de vil ikke si nå hva den innebærer.