Hareide om Faridasaken: – Denne saken opprører meg dypt

Flere politikere reagerer på behandlingen norske utlendingsmyndigheter har gitt 12 år gamle Farida og hennes familie. Saken blir også tatt opp i Stortinget.

Farida og Hareide

REAGERER: Knut Arild Hareide og flere stortingspolitikere reagerer på UNEs behandling av Farida-saken.

Foto: Fotomontasje / Privat/Scanpix

Fredag ble det kjent at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder vedtaket om at den 12 år gamle afghanske jenta og hennes mor og far ikke får komme tilbake til Norge, til tross for at familien har vunnet tre rettsrunder mot den norske staten.

Politikere fra flere partier reagerer på saksbehandlingen og stiller spørsmål ved hvordan UNE forholder seg til dommen i Høyesterett.

- Jeg vil tilbake til Norge

I KABUL: Det er litt over tre år siden den gang ni år gamle Farida og familien hennes ble hentet på Dokka i Oppland. Utlendingsnemnda (UNE) mente at behovet for asyl ikke var reelt og familien ble sendt til Afghanistan etter å ha bodd i fire år i Norge.

Foto: NRK

– Uforståelig

Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide reagerer kraftig på saken i et Facebook-innlegg.

«Saka til 12 år gamle Farida opprører meg djupt. Det er uforståeleg at UNE ikkje rettar seg etter at Farida og familien vann fram med saka si i Høgsterett», skriver Hareide.

Hareide reagerer på UNEs vurdering av at Afghanistan er et trygt land for familien. Nemnda skriver i sitt avslag at området der familien er fra, og reisen dit, er trygg.

Også Venstres stortingspolitiker Ketil Kjenseth reagerer på UNEs avgjørelse. Han kaller vedtaket «smålig» og mener menneskelige hensyn må vinne fram.

– Denne saken er så spesiell, og den vil ikke sette presedens på noen måte. Det er lov å være raus, sier han.

Kritiserer saksbehandlingen

Saken fikk ikke full behandling i UNE, men nemndleder tok avgjørelsen alene. Dette fordi UNE mener saken «ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål».

Marit Knutsdatter Strand

OMSTRIDT SAK: Marit Knutsdatter Strand fra Oppland Sp viser til at saken er omstridt og at den derfor burde vært behandlet grundigere.

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Det får flere av stortingspolitikerne til å reagere.

– Jeg er overraska. Dette er en omstridt sak som har gått i rettsvesenet. Nå ser vi at nemndsleder i UNE alene har behandlet saken og Senterpartiet er litt spørrende til denne litt enklere behandlingen, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Strand understreker at politikerne ikke har instruksjonsrett overfor nemnda, og at det skal være en faglig vurdering som skal ligge til grunn, men hun mener saken hadde tjent på en grundigere gjennomgang.

Nemnda forsvarer avslaget

UNEs nemndsleder Johan Berg forsvarte i Dagsnytt atten mandag at saken kun trengte en forenklet behandling, fordi det ikke var tvil om utfallet.

– Da jeg fikk se hva høyesterett sa og fikk en oppdatering på sikkerhetssituasjonen, var jeg ikke i tvil, sa Berg.

Han tilbakeviser alle påstander om at UNE ikke følger Høyesteretts dom.

– Jeg mener at jeg har forholdt meg til Høyesterett til punkt og prikke, sier nemndlederen.

Han sier hensynet til barnets beste er grundig vurdert.

– Det er ikke sterke menneskelige hensyn til stede slik det brukes i utlendingsloven.

Karin Andersen

TIL STORTINGET: Karin Andersen fra SV kaller saken «absurd» og vil ta den opp i Stortinget.

Foto: NRK

Blir stortingssak

SVs Karin Andersen vil ta opp saken i Stortinget og har sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren. Hun mener det er absurd at UNE kan gjøre et slikt vedtak etter at tre rettsinstanser påviste at de brukte loven feil.

– Systemet må endres. SV vil ta initiativ til det, sier Andersen, som er leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Hun stiller også store spørsmålstegn ved sikkerhetsvurderingen, og viser til rapporter som sier at Afghanistan blir stadig farligere.

Morten Ørsal Johansen

FREMSKRITTSPARTIET: Morten Ørsal Johansen fra Frp mener politikere bør være forsiktig med å uttale seg om saker hvis de ikke vet nok om hva som ligger bak.

Foto: Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen er selv fra Dokka, stedet der den afghanske familien bodde. Han vil ikke uttale seg om saken.

– Jeg har ikke forutsetninger for å uttale meg om hva som ligger bak UNEs vedtak, og det tror jeg heller ikke mange av de andre som uttaler seg har, sier Ørsal Johansen.

Nå blir det en ny runde i retten, etter at familien og støttegruppa har bestemt seg for å stevne staten på nytt.

– De kan velge å ta saken videre, men for hvert år som går jo blir saken til Fardia svekka. Familien er jo der nede og det går greit, sier Frp-politikeren.