Har lagt veien altfor lavt

Statens vegvesen innrømmer nå at deler av nye E6 gjennom Gudbrandsdalen er lagt altfor lavt i forhold til Gudbrandsdalslågen.

Nye E6 til flere milliarder er lagt alt for lavt

Nye E6 til flere milliarder er lagt alt for lavt

Foto: Jørn Nordli

Om to år skal ny E6 mellom Øyer og Tretten åpnes. Veien har kostet flere milliarder, men vannet har fått vegvesenet til å innse en vesentlig ting. Nemlig at veien er lagt for lavt. Vegdirektør i Oppland Arild Evensen innrømmer nå feilen.

– Det er klart at slik situasjonen er nå burde E6 ha vært lagt høyere. Vi må diskuterere hvilke høyder veien skal ligge på ut fra hvordan dette utvikler seg.

Statens vegvesen ser svært alvorlig på situasjonen, forteller Evensen.

– Mellom Øyer og Kvam ligger store deler av E6 under vann, og er ufremkommelig. Det er noen få strekninger imellom som lokalbefolkningen bruker. De er fremkommelige, men ellers så er det veldig mye vann.

FØLG SITUASJONEN HER:

Flommen i Gudbrandsdalen drukner veiene

Flommen i Gudbrandsdalen drukner veiene

Foto: Jørn Nordli

Det skal ikke stå på penger

Etter den største flommen på mange år, har flere veier druknet i Gudbrandsdalen. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa garanterer nok penger til alt opprydningsarbeidet.

– Her skal alt gjøres som kan gjøres for å utbedre disse veiene. Vi skal stille opp og det skal ikke stå på penger. Det skal heller ikke gå ut over andre prosjekter.

Avhengig av vannstanden

I alt er 217 personer evakuert, og Mjøsa har steget med 40 centimeter i løpet av natta. Lenger nord har vannstanden sunket. Ifølge Evensen er det ennå uavklart når man kan kjøre på E6 gjennom Gudbrandsdalen.

– For E6 er det helt avhengig av vannstanden i Lågen. Det vil situasjonen fremover vise.

Video 8a05b540-47ab-4f91-8d80-b04256709905.jpg

Vegvesenet: E6 er bygget for lavt

E6 er nå åpen fra kommunegrensa mellom Ringebu og Sør-Fron og videre inn i Sør-Trøndelag.

Ved Trønnes i Stor-Elvdal er Riksveg 3 fortsatt stengt. Det jobbes med å få på plass ei ny bru slik at veien kan åpnes for trafikk. Statens vegvesen regner med å kunne åpne veien rett over pinse.