Hera Vekst har ikke gjennomført alle tiltak

Komposteringsanlegget Hera Vekst i Elverum innrømmer i sin rapport til Fylkesmannen at bedriften ikke har satt i verk mange av tiltakene som skulle redusere utslippet av vond lukt i byen.

Hera

Komposteringsanlegget Hera Vekst i Elverum har slitt med vond lukt lenge.

Fristen for Hera Vekst gikk ut 31. mars. På mandag kommer Fylkesmannens miljøvernavdeling på befaring på Hera Vekst.

Mange luktklager

Komposteringsanlegget har i mange år plaget Elverum med vond lukt. I vinter har flere elverumsinger enn noen gang skrevet klager til kommunen.

Bedriften, som har kommunene Elverum, Trysil og Åmot som eiere, har fått en rekke sjanser til å vise at den kan få bukt med lukta. Siste frist var 31. mars. Innen den datoen skulle Hera ha gjennomført tiltak som reduserer lukten, og også dokumentere en vesentlig reduksjon.

Til Østlendingen onsdag sier styreleder Bjørn Erik Jønsberg at «alle krav som Fylkesmannen har satt er innfridd».

Alle tiltak ikke gjennomført

Det står det ikke i Heras egen rapport. Den viser til to konsulentrapporter, en fra Aquateam og en fra Clairs.

I Aquateams rapport datert 27. mars i år heter det:

«På grunn av tidsnød og kulde har man ikke fått ferdigstilt alle tiltakene innen 31. mars herunder bytting av biofiltermasse i komposteringsanlegg, nytt biofilter i mottakshall og tetting av mottakshall mot bakken. Disse tiltak planlegges i løpet av våren.»

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hera Vekst
Foto: NRK

Aquateam skriver også at enkelte tiltak som er gjennomført, ikke er gjennomført tidsnok til å kunne dokumentere effekten. Konsulentene viser også til en ny metode for å finne ut hva som lukter, men sier den må prøves ut før de vet om den virker.

Kan sette en stopper for anlegget

Konsulentselskapet Clairs har beregnet luktrisikoen, men skriver i sin oppsummering at «disse risikovurderingene på ingen måte representerer en fasit. Dersom bedre anslag skal gis må det gjøres målinger.»

Om sine egne skjønnsmessige vurderinger skriver Clairs også at «det er viktig å huske at disse vurderingene kan gi underestimerte anslag av konsekvens.» Det vil altså si at det godt kan lukte mye verre enn det de tror.

Fylkesmannens miljøvernavdeling bestemmer seg for om de setter en stopp for anlegget kort tid etter befaringen mandag.

Hera Vekst kan deretter anke avgjørelsen igjen.

Høyre-politiker i Elverum, Frode Midtlund Knutzen, er ikke overrasket over at Hera Vekst ikke har oppfylt kravene om å fjerne vond lukt.

– Nå bør anlegget stenges, sier Midtlund Knutzen.