Sykehuset Innlandet er i Ebola-beredskap

– Vi har prosedyrer og planer hvis en person i innlandet blir innlagt med ebola, forteller avdelsingssjef for smittevern og hygiene, Cecilia Tomter ved Sykehuset Innlandet (SI).

Smittevernsjef Cecilia Tomter i Sykehuset Innlandet.

I BEREDSKAP: Smittevernsjef Cecilia Tomter ved Sykehuset Innlandet forklarer at Oslo universitetssykehus har gitt gode råd og faglige anbefalinger til sykehusene i innlandet for hvordan de skal håndtere et eventuelt smittetilfelle.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Tomter forteller at verneutstyret er gjennomgått og kontrollert, og at det av utstyret som måtte oppdateres er oppdatert.

– Utstyret hadde vi fra før, men nå er bruken av det aktualisert. Derfor er det kontrollert, forklarer avdelingssjefen.

Gode råd fra Oslo universitetssykehus

I dag kom den første ebolasmittete til Norge. En norsk hjelpearbeider i "Leger uten grenser" er smittet etter et opphold i

Ola Øydgard

VIKTIG: Norske hjelpearbeidere i Vest-Afrika gjør en svært viktig jobb, mener smittevernsjefen i SI.

Foto: Kathrine Mueller/Anine Kongelf - IFRC

Sierra Leone i Vest-Afrika. Hjelpearbeideren er nå til behandling ved Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus har også gitt gode råd og faglige anbefalinger til sykehusene i innlandet for hvordan de skal håndtere et eventuelt smittetilfelle.

Så langt har ikke personalet ved sykehusene i innlandet trent på samme måte som de har gjort ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset Innlandet har spesialutstyr til å håndtere smittetilfeller, men ikke samme typen drakter som de har i Oslo.

Hvis det skulle dukke opp en pasient med symptomer på Ebola, så vil man først vurdere risikoen for om vedkommende er smittet eller syk.

– Pasienten vil så bli undersøkt og isolert så fort som mulig, og det blir deretter vurdert om pasienten kan sendes til Ullevål, eller om vedkommende bør isoleres ved det sykehuset han eller hun er på, forteller Tomter.

Har tiltro til hjelpeorganisasjoner

Ola Øydgard

HJELPER: Ola Øydgard fra Gjøvik er for tida i Sierra Leone som hjelpearbeider.

Foto: Kathrine Mueller/Anine Kongelf - IFRC

Ola Øydgard fra Gjøvik er en av hjelpearbeiderne som nå befinner seg i områdene i Vest-Afrika der smittefaren er størst. Han har permisjon fra jobben ved sykehuset på Gjøvik, og er i Sierra Leone for Røde Kors.

Norske hjelpearbeidere i smitteområdene er kanskje de som er mest eksponert for smitte.

Cecilia Tomter har stor tiltro til rutinene til hjelpeorganisasjonene som nå har folk i områdene der det er flest ebolatilfeller i Afrika. De aktuelle organisasjoner har stor kunnskap til å håndtere disse situasjonene, mener hun.

– De som velger å dra dit gjør en kjempeviktig innsats, og det er enormt respektfullt at noen reiser for å bidra der, sier Tomter.

Sykehuset Innlandet er i beredskap i tilfelle ebola-utbrudd i Hedmark og Oppland.

Sykehuset Innlandet forbereder seg mot ebolatilfeller.