Har fått 600.000 i Øygard-honorar

Mette Yvonne Larsen får godt betalt for sin forsvarerjobb. Bare tingrettens behandling av saken mot Rune Øygard kostet det tidobbelte av tilsvarende saker, viser en gjennomgang NRK har gjort. Jusprofessor sier det minner om klassejuss.

Mandag starter Øygard-saken i Lagmannsretten i Hamar. Så langt har denne saka kosta ti ganger så mye som tilsvarende saker i rettssystemet.

Øygard-rettssaken koster mye

Ståle Eskeland

Jusprofessor Ståle Eskeland.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX
Torbjørn Klundseter er aktor

Aktor Torbjørn Klundseter.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tidligere ordfører i Vågå, Rune Øygard, ble i tingretten dømt for overgrep mot ei ung jente.

NRK har gått gjennom åtte lignende straffesaker fra de siste tre år. I ingen av disse straffesakene er ressursbruken i nærheten av Øygard-saken.

– Mitt inntrykk er at retten ofte er for ettergivende når det gjelder krav fra partene om for eksempel vitner. Det er klart, etter min mening, at de såkalte karaktervitnene som ble ført i tingretten ikke kastet lys over skyldspørsmålet, sier jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo.

– For mange vitner

Mens det i Øygardsaken ble ført 52 vitner, ble det i de andre sakene i gjennomsnitt ført åtte vitner. Øygardsaken gikk over 17 dager, mens de andre ble unnagjort i gjennomsnitt på et par dager.

I Øygardsaken ble det betalt ut 1,3 millioner kroner til blant annet advokatene.

I tillegg kommer lønn til rettens fast ansatte, påtalemyndighet og ikke minst hele politietterforskningen.

I de åtte tilsvarende sakene som NRK har gått gjennom, var utbetalingen i gjennomsnitt på 118.000 kroner, og til sammen mindre enn utbetalingene i Øygardsaken.

– Det er ført veldig mange vitner og mange av dem har ikke noe konkret å forklare om det som er sakens gjenstand, nemlig disse 50 samleiene. Vitnene kan ha inntrykk av at de er troverdige eller ikke, men det sier ikke noe om tiltalte er skyldig eller ikke, sier Eskeland.

Utgifter i saken mot Rune Øygard

Utgifter i tingretten i saken mot Rune Øygard - brudd på straffelovens § 195 og 196

Funksjon

Sum

Forklaring

Forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen

kr.  582.000,-

Salær

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdahl

kr.  305.000,-

Salær

Tiltalte Rune Øygard

kr.    21.000,-

Ekstrautgifter ved at saken ble behandlet i Sør-Gudbrandsdal tingrett

Rettsbetjenter

kr.    70.000,-

Godtgjørelse og reiseutgifter

Meddommere

kr.  104.000,-

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter

Vitner 

kr.  192.000,-

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter 

Tolk

kr.      4.000,-

Godtgjørelse og reiseutgifter

Arbeidsgiveravgift

kr.    16.000,-

 

Totalt: 

kr.1.294.000,-

 

(Se fakta om rettssakene vi har sammenlignet Øygard-saken med i bunnen av artikkelen.)

Tar selvkritikk

Hverken tingrettsdommeren i Øygardsaken, Torunn Kvisberg, eller hennes sjef, sorenskriver Elisabeth Løvold i Sør-Gudbrandsdal, ønsker å la seg intervjue om saken utover at de honorerer etter standardsatser.

Mette Yvonne Larsen

Rune Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, har fått nærmere 600.000 kroner i honorar fra Sør-Gudbrandsdal tingrett etter at saken gikk der. Hun synes ikke det er for mye.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Heller ikke statsadvokat Torbjørn Klundseter vil kommentere ressursbruken.

– Jeg begir meg ikke inn på noen debatt omkring årsaken til at saken er ressurskrevende nå. Det er for tidlig, men er helt klart et spørsmål man kan komme tilbake til når saken er ferdig, sier han.

Øygards forsvarer tar selvkritikk for at både hun og aktor gjorde Øygardsaken så omfattende i tingretten.

– Når jeg fikk påtalemyndighetens bevisoppgave og så at de skulle føre over 30 vitner så tenkte jeg at her er det voldsomt i forhold til hva jeg før har opplevd selv som forsvarer. Og jeg har jo også lagt opp til veldig mye bevisførsel, sier Mette Yvonne Larsen.

– Men jeg tror nok både påtalemyndigheten og vi kunne vært enda mer kritisk. Jeg ser det, fortsetter hun.

Samtidig får saken også stor oppmerksomhet fra media. Under tingrettens behandling dekket opptil 51 journalister saken. Når ankesaken starter neste uke har 63 journalister sagt at de skal dekke saken.

– Kan minne om klassejuss

En av straffesakene NRK har gått gjennom, er saken mot en 50 år gammel mann fra Hamar som ble dømt til fengsel i seks år for alvorlige overgrep over flere år mot flere gutter i alderen 12–16 år.

Rettssaken ble unnagjort på fem dager, og rettens kostnader var en tidel av i Øygardsaken.

Ressursbruken i Øygardsaken sammenlignet med andre tilsvarende saker kan minne om klassejuss, mener jusprofessor Ståle Eskeland.

– Klassejuss er et ladet begrep, men det er klart at forskjeller i samfunnet gjør seg gjeldende på alle sektorer også i rettsapparatet, sier han.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen er ikke enig.

– Nei, altså jeg skjønner spørsmålet og jeg kan godt tenke meg at herr Hansen får et litt annet fokus enn en ordfører som er kjent fra før, men rettssikkerhet er dyrt og når påtalemyndigheten legger opp til så bred bevisførsel så måtte vi nesten svare igjen med samme mynt, sier hun.

– Ikke for dyrt

I Øygardsaken fikk jentas bistandsadvokat 300.000 kroner i salær fra retten, mens Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen fikk nesten det dobbelte, 582.000 kroner. Det var arbeid hun gjorde i delvis samme periode som hun var profilert bistandsadvokat i 22. juli-saken.

– For halvannet års jobbing, så er det egentlig ganske lavt. Du kan jo spørre en del advokater som tar det samme for en ukes jobb i Oslo tingrett, sier Yvonne Larsen.

Ankesaken mot Rune Øygard kommer opp for Eidsivating lagmannsrett mandag 22. april.

Kristiansand tingrett

Utgifter i åtte utvalgte straffesaker hvor en person er tiltalt for brudd på straffelovens § 195 og/eller 196

Tingrett

Sak

Vitner

Tidsbruk

Kostnader 

Hedmarken tingrett

Mann (50) ble dømt til seks års fengsel for voldtekt og utuktig omgang med tre gutter. Overgrepene skjedde over en periode på til sammen ni år, da barna var mellom 12 og 16 år gamle. Dommen omfatter også oppbevaring av barnepornografi. Mannen nektet straffeskyld.
 

25

Fem dager (18/8-24/8 2010)

kr. 146.000,-

Sør-Trøndelag tingrett

Mann (24) dømt til 120 dagers fengsel ett samleie med jente på under 14 år i Trondheim.


 

Fire

En dag (19/9 2012)

kr.  43.000,-

Kristiansand tingrett

Mann (22) dømt til forvaring i to år og seks måneder for ett samleie med en jente på under 14 år. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig.

Ni

Tre dager (17-19/9 2012)

kr. 172.000,-

Alstahaug tingrett

Mann (22) ble dømt til fengsel i to år og tre måneder blant annet for voldtekt av jente på under 14 år.

Ni

To dager (26-27/6 2012)

kr. 267.000,- 

Tønsberg tingrett

Mann (24) ble dømt til forvaring i seks år for forsøk på voldtekt og samleie med et barn under 14 år. I straffen inngår også en betinget dom på ett år fra et tidligere forhold.

Ni

Tre dager (30/1-1/2 2012)

kr. 158.000,- 

Aust-Agder tingrett

Mann (21) dømt til fengsel i tre år for ett samleie med en jente som var under 14 år. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig.

Fem

To dager (26-27/1 2012)

kr.  62.000,-

Eiker, Modum og Sigdal tingrett

Mann (21) ble dømt til fengsel i to år og én måned for seksuell omgang med barn som var under både 14 og 16 år. Tiltalen var nøyaktig den samme som i saken mot Øygard. Mannen tilsto.
 

Tre

To dager (4-5/11 2010)

kr.  51.000,-

Oslo tingrett

Mann (20) ble dømt til 90 dagers fengsel for å ha hatt flere samleier med en jente som da var under 16 år.
Det var én dag i retten. Gutten erkjente seg ikke skyldig.
 

To

En dag (2/3 2010)

kr.  48.000,-

Gjennomsnitt av de åtte sakene

 Åtte

To og en halv dag

kr. 118.000,-