De har det dyreste vannet i landet

Ingen må betale så mye i kommunale avgifter som de som bor i Søndre Land. – De skremmer vekk innbyggere, mener Huseiernes Landsforbund.

Jan Johansen i Søndre Land

– Kontoen går drastisk ned hvert kvartal når regninga kommer. Men du har jo ikke noe valg, hvis du vil bo her, sier Jan Johansen. Han bor i Søndre Land, kommunen med de høyeste avgiftene i landet.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Årets undersøkelse av kommunale gebyrer utført av Statistisk Sentralbyrå for Huseiernes Landsforbund viser at Søndre Land i Oppland har de høyeste gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing i en standard bolig på 120 kvadratmeter.

I Søndre Land må innbyggerne betale 20 739 i året for de kommunale tjenestene. I Sola i Rogaland slipper de med mindre enn en tredel, 6 051 kroner.

Flere av de andre kommunene som er av de dyreste er innlandskommuner med få innbyggere og store avstander. Fem av de seks dyreste er i Hedmark eller Oppland.

De ti dyreste kommunene

                                                        

      Avgift

Søndre Land

      kr. 20 739

Trysil

      kr. 19 683

Hornindal

      kr. 19 234

Nord-Aurdal

      kr. 19 223

Åmot

      kr. 18 798

Engerdal

      kr. 18 613

Høylandet

      kr. 18 579

Nesseby

      kr. 18 403

Lardal

      kr. 18 373

Gjerstad

      kr. 18 245

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Kilde: SSB/ Huseiernes landsforbund

– Skremmende forskjeller

Jan Johansen 2

Forskjellene mellom kommunene er skremmende, mener Jan Johansen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Jan Johansen er familiefar og bor i en enebolig i Søndre Land. Han reagerer på de høye gebyrene.

– Hvorfor skal det være sånn når avgiftene er lavere i andre kommuner?

Spør Johansen, og legger til:

– Jeg syns det er litt skremmende.

Han har attpåtil opplevd å bli pålagt å koble seg til det kommunale drikkevannsnettet. Etter å ha hatt eget brønnvann i mange tiår, måtte han for noen måneder siden koble seg på kommunens nett.

Kontoen går drastisk ned hvert kvartal når regninga kommer. Men du har jo ikke noe valg, hvis du vil bo her, sier han.

– Ikke slik man får tilflyttere

Huseiernes Landsforbund mener mange kommuner gjør et alt for stort innhogg i innbyggernes lommebøker.

Werner Forr Nystuen

Distriktskommuner skremmer bort tilflyttere, mener Werner Forr Nystuen i Huseiernes landsforbund.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Høye avgifter, slik som i Søndre Land, skremmer folk fra å flytte til kommunen, sier Werner Forr Nystuen, distriktsrepresentant i Oppland.

At fem av de seks dyreste er distrikstkommuner i Hedmark og Oppland, mener han er en tankevekker.

– Det er jo innlandskommuner som først og fremst trenger tilflytting i Norge. Det er påfallende at så mange har så høye avgifter. Det er grunn til å sette i gang en undersøkelse rundt dette, for slik bør det ikke være.

Huseiernes Landsforbund viser til at mange vannverk er små og lite effektive i drift, og mener kommunene må vurdere mer samarbeid seg i mellom som ett tiltak for å redusere den kommunale regninga.

– De bør se på regionalt samarbeid. Andre steder i lander har de gjort det med stor suksess og fått ned avgifter, sier Forr Nystuen.

Spredtbygd er dyrt

Kjetil Lein er leder for de kommuneansatte i NITO, ingeniørenes fagforening. Han mener det er for enkelt å bare henvise til organiseringen.

– Kommunene med høyest kommunale avgifter er landkommuner. Disse har større utgifter ved rensing av kloakk enn kystkommuner har. Disse har også lange avstander mellom hus, og de har få innbyggere til å dele på utgiftene, sier Lein.

Han er usikker på om større kommuner eller mer regionalt samarbeid har den store effekten.

– Jeg er ikke så sikker på om kommunesammenslåing hadde gjort det billigere å bygge vann- og avløpssystemer. Men det er klart at drifting og planlegging hadde jo fått et løft, sier Lein.

Vil ha flere husstander med på spleiselaget

Terje Odden, ordfører Søndre Land

Terje Odden er ordfører i kommunen med de høyeste avgiftene i landet, Søndre Land i Oppland.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Ordfører Terje Odden i Søndre Land stiller spørsmålstegn ved tallene fra Huseiernes Landsforbund. Men han innrømmer at kommunen har høye avgifter.

– Vi er en langstrakt kommune med mange renseanlegg og mange vannverk, sier Odden.

Kommunestyret har gjort vedtak om at flere må gjøre som Jan Johansen, koble seg på den kommunale vannforsyningen, enten de vil eller ikke, for å dele utgiftene på flere.

– Det er få som er tilknyttet nettet i dag og vi jobber for å få på flere. Dessuten driver vi nå med rehabilitering av de vannverkene og renseanleggene vi har, og det er noe av grunnen til at vi ligger høyt.

Jan Johansen mener kommunen hans bør klare å få ned avgiftene med 20 prosent før han er fornøyd.

– Det støtter jeg Jan Johansen i, og det skal vi jobbe med, men da må vi få flere abonnenter på det kommunale nettet, sier ordfører Odden.

Se tv-innslag fra Norges dyreste kommune:

Fem av de ti dyreste kommunene i Norge når det gjelder kommunale avgifter ligger i Hedmark og Oppland, ifølge en fersk undersøkelse. 
Søndre land kommune har de DYRESTE avgiftene i hele Norge.