Se, nå jobber de på stupeanlegget!

Endelig er man i gang med å ferdigstille det nye stupeanlegget i Hamar. Tirsdag var blant annet en gravemaskin på plass ved brofestet til det mye omtalte stupeanlegget.

Stupeanlegg, Hamar

Denne uka gjenopptas arbeidene med stupeanlegget på Hamar.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Det har gått mange år siden det ble vedtatt at Hamar kommune skulle få et stupetårn til 1,5 millioner kroner. Under årenes løp har stupetårnet blitt til et stupeanlegg til 23 millioner kroner.

Et anlegg som har skaffet politikerne i Hamar mye hodebry.

Stoppet prosjektet

Hovedproblemet har vært å få den store kolossen av et stupetårn på 80 tonn til å stå på samme plass, og bevege seg opp og ned i takt med Mjøsas skiftende vannstand. En vannstand som har en forskjell på seks meter, samt bølger på et par meter.

Etter noe prøving og feiling ble hele prosjektet satt på vent i desember etter at det ble klart at man måtte utføre nye utbedringer på anlegget.

Det ble også klart at den endelige sluttsummen på anlegget ville bli 23 millioner kroner. Politikerne valgte dermed å stoppe arbeidet for å kvalitetssikre den tekniske løsningen og gjennomgå økonomien i prosjektet.

SE ØSTNYTT-INNSLAGET OM ARBEIDET I DAG:

Jobber på stupetårnet i Hamar

Da har arbeidet med stupetårnet i Hamar startet - igjen!

Endelig i gang

Denne uka ble endelig arbeidene gjenopptatt. Flytekonstruksjonen og brofestet til land bygges ferdig i høst, mens strandområdet og gangvei langs anlegget ferdigstilles til våren.

Tirsdag formiddag var en gravemaskin i gang med å utbedre den landfaste brygga.

Foreløpig ligger stupeanlegget ved Tjuvholmen, men skal i løpet av oktober taues tilbake til Koigen.

Etter mange runder om økonomien og kvalitetssikring av de tekniske løsningene, vedtok kommunestyret i juni at anlegget skulle ferdigstilles.

Da ble det sagt at det første stupet trolig kunne gjøres allerede i høst. Men også dette ble avlyst. Nå er nytt tidspunkt for stuping satt til mai 2015.

Stupeanlegg, Hamar

Tirsdag var blant annet en gravemaskin på plass ved brofestet til det mye omtalte stupeanlegget.

Foto: Arne Trolldalen / NRK