Hopp til innhold

Har analysert 37.000 svinger – mener det kan redde liv

Trygg Trafikk roser det systematiske tiltaket.

Espen Strandvik Haugvik, ingeniør i trafikksikkerhetsavdelingen i Innlandet fylkeskommune, ved en av 37.000 svinger han har analysert.

PRIORITERING: Espen Strandvik Haugvik har analysert samtlige svinger på fylkesvegene i Innlandet. En av svingene der det kan bli aktuelt å gjøre tiltak, er her på fylkesvei 92, Ellevsætervegen, i Ringsaker kommune.

Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

I fjor ble over 200 personer drept eller hardt skadd i utforkjøringsulykker i Norge. Innlandet er ikke et unntak. Og de aller fleste alvorlige ulykkene skjer på fylkesvegene.

Med avanserte instrument har en målebil kjørt mange mil på fylkesvegene i Innlandet. Målet har vært å finne de farligste svingene.

– Du kan vel si det sånn at dette kan redde liv, sier Espen Strandvik Haugvik.

Målebil for svinganalyse

MIL ETTER MIL: Det er denne bilen, med avansert måleinstrument, som har kjørt samtlige fylkesveger i Innlandet, på jakt etter de farligste svingene.

Foto: Innlandet fylkeskommune

Omfattende analyse

Espen Strandvik Haugvik, senioringeniør, trafikksikkerhet, Innlandet fylkeskommune.

SVING-ANALYSE: Alle de 37.000 svingene på fylkesvegnettet i Innlandet er lagt inn i regnearket på datamaskinen til Espen Strandvik Haugvik.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Ingeniøren i trafikksikkerhetsavdelingen i Innlandet fylkeskommune sitter foran datamaskinen på kontoret i Hamar. Målinger fra bilturene er plottet inn i et regneark.

Her har han analysert samtlige 37.000 svinger på fylkesvegene i fylket.

– Jeg har jobbet med dette i flere år. Det har til tider vært utfordrende, innrømmer Strandvik Haugvik.

I fjor mistet seks personer livet og 20 personer ble hardt skadd etter utforkjøringsulykker på ulike fylkesveier i Innlandet. Utforkjøringene skjer ofte i svinger. Derfor er analysen viktig.

Fylkesvegene tar flest liv

Antall ulykker med drepte og skadde er flere på fylkesvegnettet enn på Europa- og riksvegnettet. Forklaringen på det er blant annet flere og lengre vegstrekninger.

Nå skal analysene av 37.000 svinger vise hvor det bør settes inn tiltak.

Det kan være å renske sideterreng, slakke ut fall på utsiden av svingene og å fjerne trær og steiner som kan være farlige å kjøre på.

Roser tiltaket

Mange motorsyklister elsker svinger. Lars Olsen, leder av Norsk Motorcykkel Union Hedmark, er en av dem.

Lars Olsen, leder NMCU Hedmark (Norsk Motorcykkel Union).

FARLIGE SVINGER: Lars Olsen, leder av Norsk Motorcykkel Union Hedmark, mener det finnes flere eksempler på farlige og feildoserte svinger på vegene i Innlandet.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Den følelsen med å bli ett med vegen og svingen når du kjører ... Det er jo det som gjør hele opplevelsen med å kjøre motorsykkel, sier han.

Sjøl mener han svingene på fylkesvegene i Innlandet stort sett er greie.

Men flere er dosert feil og blir for skarpe mot slutten.

Olsen mener analysejobben fylkeskommunen har gjort, er viktig:

– Hvis det er gjengangere på svinger, der det er flere ulykker, da må det jo gjøres noe, sier Olsen.

Godt trafikksikkerhetstiltak

Trygg Trafikk roser også det systematiske arbeidet som er gjort. David Tofthagen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk Innlandet, mener det er et fantastisk godt trafikksikkerhetstiltak.

David Tofthagen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk i Innlandet

VIL HJELPE: David Tofthagen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk Innlandet, er sikker på at tallene som er hentet inn vil føre til færre ulykker.

Foto: Trygg Trafikk

– Det er klart at dette vil redusere ulykkesstatistikken på sikt i Innlandet, sier Tofthagen.

Nå blir det viktig å gjøre de rette prioriteringene, mener han. Mange er fortvilet over dårlig vegstandard der de bor.

– Det er en bekymring at det er mange kilometer med vei i Innlandet som er i for dårlig stand.

Mangler penger

Sving-analysen har vist at det er flere tusen kurver som det ideelt sett burde vært gjort noe med, innrømmer Strandvik Haugvik.

Men pengene strekker ikke til. Derfor vil prioriteringene bli knallharde. Nå må han finne svingene der det er størst behov for å gjøre noe.

– Vi må bruke pengene der risikoen er høy, for å få ned antall drepte og hardt skadde i utforkjøringsulykker på fylkesvegene i Innlandet.

Flere saker fra Innlandet