HamKam mot konkurs

HamKam vil begjære seg selv konkurs, melder TV2.

HamKam-trener Vegard Skogheim.

Det kan være slutt for Vegard Skogheim og de andre i HamKam.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Her er pressemeldinga som styret i HamKam sendte ut i kveld:

HamKam mot konkurs


Styrene i HamKam Fotball og HK Sport AS har på styremøter i ettermiddag besluttet å begjære oppbud. Beslutningen vil bli realisert torsdag 30. desember. En slik frist gir omgivelsene anledning til å ta over ledelsen av klubben og sikre tilskudd og likviditet som mangler.

Til tross for hardt arbeid, stor velvilje hos samarbeidspartnerne, ekstraordinære tilskudd og omfattende romslighet fra Hamar kommune og Briskebyselskapene konstaterer de to styrene at vi ikke har mestret å skape økonomisk balanse, sikre tilstrekkelig likviditet og skape et forsvarlig økonomisk grunnlag for videre drift i 2011.

- I lys av det arbeidet som har vært nedlagt, resultatene vi har oppnådd og utsiktene for å drive klubben innenfor realistiske og nøkterne rammer er det bittert å gi opp nå, uttaler styrelederne Torkild Korsnes i HK Sport AS og Morten Andreas Meyer styreleder i HamKam Fotball.

HamKam har gjennom de siste årene slitt hardt økonomisk. Økonomien er i løpet av kort tid tatt ned fra 55 mill til 15 mill. Store og smertefulle kutt er gjennomført. Sommeren 2009 ble det gjennomført en omfattende akkord. I desember 2009 bidro lojale samarbeidspartnere og kommunen med en omfattende redningsaksjon slik at klubben startet 2010 nesten i balanse.

I 2010 har HamKam tilpasset driften til et forsvarlig og nøkternt kostnadsnivå som var planlagt videreført i 2011. Klubben har gjennomført en sporstlig snuoperasjon og har som strategi å bygge suksess på banen gjennom foredling av regionens beste fotballtalenter. Vi lykkes med direkte opprykk fra 2. divisjon til Adeccoliagen etter ned sviende nederlaget i 2009 sesongen. Opprykket skjer med unge, lokale og regionale talentfulle og entusiastiske spillere under kyndig ledelse av HamKams egen Vegard Skogheim. Utsiktene ser på mange måter bedre ut en både foran 2009 og 2010 sesongen.

HamKam har vært svært nær en løsning også denne gangen. Det er mange som har ønsket å bidra på ulike måter. Vi er møtt med velvilje og forståelse. Mange har vært involvert for å sy sammen en løsning. Dessverre var det ikke mulig å få de aller siste brikkene på plass. Ved styrebeslutningen i dag manglet det tilskudd for 2010 på ca. 800.000,- i tillegg av avklaring rundt fellesutgifter på Briskeby for 2010 og årene fremover.

- Vi må ta vårt styreansvar på alvor. Vi har ikke vært i stand til å få på plass en løsning som løser likviditetsutfordringene og sikrer balanse i regnkapet for 2010. Uten dette er det heller ikke nødvendige rammer for 2011 på plass, konkluderer Korsnes og Meyer.
På ettermiddagens styremøter konkluderte styrene med:
- Prognose konsolidert for 2010 er et underskudd på ca. 1,4 millioner
- Klubben mangler likviditet til lønn og forfalt leverandørgjeld på kort sikt
- Selskapet sitter ikke på aktiva som er umiddelbart realiserbare
- Manglende driftslikviditet innebærer at vilkår for kommunalt tilskudd i husleiesaken vil utebli, hvilket forverrer situasjonen for forfalt gjeld og forverre nevnte prognose
- Manglende driftslikviditet innebærer at forholdet til felleskostnadene for 2010 ikke løses, hvilket vil forverre nevnte prognose
Det er etter dette styrets vurdering at insolvens er inntrådt, og at vi ikke kan drive ytterligere.
Det tilføyes at klubben ved denne situasjonen også er uten realistisk mulighet til å oppnå lisens fra fotballforbundet.
Styrene i HKF og HKS beslutter å begjære oppbud, men utsetter effektueringen av beslutningen til 30.12.10 for å gi kreditorene eller andre anledning til å søke en annen løsning. Effektuering av vedtaket pålegges styrelederne å utføre. Styrene stiller sine plasser til disposisjon fra vedtakstidspunktet.

Flere saker fra Innlandet