– Håper vi kan flytte «hjem» igjen

Det pakkes og kjøres flyttelass fra Briskeby Stadion i disse dager. HamKam har ikke lenger råd til å leie kontorlokaler på stadion og må flytte ut av fotballarenaen.

Briskeby

Innsparinger gjør at HamKam ikke lenger har råd til å leie kontorlokaler på Briskeby

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det er jo ikke så lang vei å flytte, men det er litt underlig å måtte forlate Briskeby stadion, innrømmer Finn Jul Paulsen, daglig leder i HamKam.

Administrasjonen til Hamar-klubben er i disse dager på flyttefot, og allerede neste uke skal de være ute. Paulsen sier det var klubbens økonomiske situasjon som gjorde at klubbledelsen flytter kontoret det gamle Olrich-bygget i Hamar, 100 meter fra dagens klubblokaler.

– Vi hadde ikke noe annet valg enn å flytte fra Briskeby. Vi sparer en halv million i leieutgifter på et år, så da bestemte vi oss for at vi bare måtte flytte. Så holder vi jo til rett nedi gata fra stadion, så vi tenker positivt, forteller Paulsen.

Totalt skal HamKam ha betalt en årlig leiesum, for både laget og administrasjonen, på Briskeby på nærmere 3,2 millioner kroner i året.

Prøvde å få ned leieprisen

Daglig leder i HamKam, Finn Jul Paulsen, sier til NRK at det ikke har noe særlig betydning hvor administrasjonen holder til. Men han sier klubbledelsen hadde mange møter med utleier for å få ned leieprisen på stadion.

– Vi har hatt mange møter med Briskeby eiendom og Hamar kommune for å få ned leieprisen, men kommunen vil bare diskutere det sportslige i HamKam og ikke det administrative.

Men Paulsen håper administrasjonen etter hvert kan flytte tilbake inn i stadion. Men det avhenger av hvor HamKam ender på tabellen, og i hvilken divisjon.

– Pengemessig har det selvfølgelig litt å si hvilken divisjon HamKam spiller i. Men vi har ambisjoner om å rykke opp i toppserien etter hvert og da håper jeg vi kan flytte kontorene tilbake til Briskeby, sier Paulsen.

Men han legger til at det må ryddes opp i klubbøkonomien og kuttes ned på kostnader aller først.

– Vi er forpliktet til å leie ut til markedspris

Styreleder i Briskeby eiendom, Dag Jørgensen, sier han har full forståelse for at administrasjonen flytter kontorene sine for å spare utgifter, men han synes det samtidig er trist at de forlater Briskeby

– Vi synes HamKam og Briskeby hører tett sammen, så det er beklagelig at de velger å forlate næringsbygget vårt. Samtidig forstår vi at en fotballklubb har begrenset med ressurser, sier Jørgensen.

HamKam betaler allerede en lavere leiepris per kvadratmeter enn alle andre leietakere i næringsbygget, så Jørgensen sier Briskeby eiendom ikke kunne fire mer på leieprisen for at HamKam kunne fortsette å ha kontorer på stadion.

– Vi kan ikke komme i en situasjon hvor hele vår forretningsvirksomhet skal ta hensyn til at HamKam og Briskeby hører sammen. Vi er forplikta til å forvalte næringsbygget på best mulig måte, og da må vi leie ut til markedspris, forklarer Jørgensen.

HamKam hadde egentlig leiekontrakt frem til 2018, men Briskeby eiendom har godkjent at leiekontrakten med klubben opphører allerede i august

Nye Briskeby gressbane under utbygging i 2008.

Klubbledelsen håper å kunne flytte tilbake til Briskeby etter hvert

Foto: Knut Sveen