Hopp til innhold

Hamar: Ny jernbane kan bli lagt i tunell under sentrum

I dag presenterte Jernbaneverket alternativene de vil gå videre med når det gjelder fremtidas jernbane i Mjøsbyen. En tunnel er en av tre aktuelle muligheter.

Tog nær husveggen i Hamar

Hamar kan få jernbane som går under byen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Jernbanenettet på Østlandet moderniseres og bygges ut. Det innebærer blant annet at det skal bygges dobbeltspor fra Oslo til Hamar innen 2024.

Diskusjonen har stått rundt hvor den nye jernbanetraseen gjennom Hamar skal gå. I dag presenterte Jernbaneverket tre ulike alternativer.

Jernbaneverket har tatt inn over seg folkemeningen i Hamar. Det er gledelig, sier Knut Fangberget (H).

Han er blant dem som har kjempet for å få jernbanen lagt i tunnel under byen.

Går fra fem til tre alternativer

I dag presenterte Jernbaneverket alternativene de vil gå videre med for en fullsatt kommunestyresal i Hamar.

Disse er:

  • Beholde dagens trasé.
  • Legge den nye traseen i tunnel under Hamar sentrum.
  • En østlig trase med stasjon ved Vikingskipet.

Alternativet om å senke dagens trasé til under bakkenivå er forkastet. Det samme gjelder alternativet om en østlig trasé via Vikingskipet og Nydal. Jernbaneverket begrunner det med at disse alternativene blir for dyre og at de er vanskelige å gjennomføre.

Vil ha jernbanen bort fra strandsonen

Å utvide dagens trasé innebærer å legge traseen høyere enn i dag. Det har ført til flere protester.

– Får vi en slik løsning blir jernbanen en barriere mot Mjøsa. Det vil ødelegge strandsona, utsikten og nærheten til Mjøsa, sier Geir Bjørnar Smebye. Han er talsmann i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar.

Han er glad for at tunnelalternativet utredes.

– Det betyr at politikerne får et større faglig grunnlag for å fatte en beslutning, sier Smebye.

Men ikke alle jubler.

– Tunnel betyr å grave opp store deler av Hamar. Det vil få enorme konsekvenser, sier Jan Larsen i Briskeby vel.

Jernbaneverket venter nå på klarsignal fra politikerene om at de kan gå i gang med å utrede de tre alternativene. Høsten 2016 blir det bestemt hvor den nye jernbanen skal gå.