Halvparten betaler vaskehjelp svart

Halvparten av de privatpersonene som har vaskehjelp betaler svart, viser skattemyndighetenes spørreundersøkelse.

Eksempel på hvit trappevask

Eksempel på hvit trappevask

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Dermed konkluderer skattemyndighetene med at folk flest har lav moral når det kommer til tjenester i eget hus.

– Lav skattemoral

– Dessverre er det sånn at når folk kommer til det å betale for private tjenester på egen bolig, så er skattemoralen lavere enn den burde vært, sier seksjonssjef i Skatt Øst, Bjørn Marhaug.

Hver mandag vasker Magda Szypulska trappene i blokkene på Langeland i Kongsvinger. Hun jobber hos rengjøringsfirmaet Renus Vinger. Hun vasker nesten kun for firmaer.

– Jeg jobber ikke for privatpersoner, annet enn trappevasken her på Langeland, sier hun.

Magda Szypulska tar trappevasken hvit

Magda Szypulska tar hvit betaling for trappevasken

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Få kunder på grunn av hvit økonomi

Det er ikke så mange privatpersoner som er kunder i firmaet, forteller daglig leder i Renus Vinger, Frode Indrøy.

– I dag har vi bare noen få private kunder som vi har regelmessig renhold hos. For mange som henvender seg til oss blir det for dyrt med avgifter og moms og så videre, sier Indrøy

En spørreundersøkelse gjort i Oslo viser at nesten halvparten av dem som betaler for rengjøring hjemme, betaler svart. Og det er ingen grunn til å tro at tallene er noe annerledes i Hedmark og Oppland, eller andre steder i Norge, sier Bjørn Marhaug.

– Firmaer jobber svart

Det er ikke bare privatpersoner som tar på seg å vaske svart, men også firmaer gjør det, sier daglig leder i Renus, Frode Indrøy.

– Ja det er helt klart, det har jeg sett eksempler på. Det er synd, men det er sånn det er dessverre. Det gjør jo at det blir mindre arbeid på oss som prøver å jobbe seriøst og følge lover og regler. Prisene blir pressa ned og det blir vanskelig å jobbe på de premissene som er satt.

– Stor jobb å gjøre

Indrøy håper det blir bedre etter hvert og det har seksjonssjefen i Skatt Øst tro på, sjøl om det vil ta tid.

– Undersøkelser gjort både i 2010 og 2011 viser at vi nå har en liten bedring, men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre, sier Bjørn Marhaug, om resultatene fra skattemyndighetenes egen spørreundersøkelse.

Hør reportasjen her: