På denne skolen halverte de spesialundervisningstimene

Nå ønsker skoler over hele landet å lære hvordan.

Dombås skole har i løpet av et år redusert antallet timer med spesialundervisning med omtrent femti prosent.

– Det er mye bedre med to lærere enn en. Når vi har en lærer, da blir det sånn at ikke alle får hjelp, sier Inga Selsjord.

Hun er elev i fjerde klasse ved Dombås skole, som i løpet av et år har halvert andelen elever med spesialundervisning. Resultatene vekker oppsikt i Skole-Norge, skriver Bladet Utdanning. Tendensen er lik ved de to andre skolene i Dovre kommune.

Sparer tre millioner

– Vi har egentlig gjort enkle grep. For det første har vi tatt tak i faresignalene som har kommet opp, og i stedet for å bruke timer på spesialundervisning, bruker vi nå timer på tidlig innsats og inkludering, sier rektor Arild Killi ved Dombås skole.

Utgiftene til skolene i kommunen er kuttet med tre millioner. Modellen går blant annet ut på at de er to lærere til stede i de fleste timene og at elevene som før ble tatt ut av timen for egen undervisning, nå er med resten av elevene. I flere fag samles også maksimalt 12–15 elever i hver gruppe.

– Midlene som ble brukt på spesialundervisning er ført tilbake til klassa. De som før fikk spesialundervisning utenfor klassa, måtte forlate timen. Forskning viser at den typen undervisning ofte ikke gir resultater. Nå er elevene inne med resten og får den hjelpa de trenger der. Både elever som er midt på treet og flinkere elever får nå muligheter til å få større utfordringer, sier Killi.

– Lettere å hjelpe elevene

Også lærerne er fornøyde med den nye ordninga.

– Med to lærere i klasserommet er det lettere å hjelpe elevene med en gang, sier Killi.

Mange har tatt kontakt og ønsket å komme på besøk for å se hvordan skolen legger opp hverdagen. Lærer Anne-Lene Engum ved Dombås skole er fornøyd med modellen som brukes ved skolen.

– Det er ei kvalitetssikring i seg sjøl. Begge lærerne er engasjert i alle basisfag, men deler på ansvaret og det tror jeg gjør kvaliteten bedre. Det er veldig motiverende for oss og jeg håper det er det for elevene også.