Hopp til innhold

Halve timen går til pålogging på pc

Datautstyret ved enkelte skoler er så dårlig at halve timen går med før alle elevene er pålogga og kan begynne å jobbe.

Sliter med dårlige PC'er

Ved noen skoler i Elverum er PC'ene så dårlige at de må låne av andre skoler.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Noen skoler må låne pc'r fra andre skoler for å klare å gjennomføre nasjonale prøver i september og oktober fordi de har så dårlig maskinpark.

Utdaterte datamaskiner

- Det er frustrerende at vi har en så dårlig maskinpark på skolen. Mange av maskinene tar det opp mot en halv time å starte opp, forteller rektor ved Elverum ungdomsskole Atle Teksum.

På skolen er det 129 datamaskiner, 99 av dem er bærbare pc'r mens 30 er stasjonære.

Det er kun de 30 stasjonære pc'ene som er stabile nok til å kunne brukes når elevene om kort tid skal gjennomføre de nasjonale prøvene som skal måle hvordan elevene gjør det faglig i matte og engelsk. Det blir snaut på en skole som har 600 elever.

NRK var tilstede da en klasse på 8.trinn skulle bruke data i undervisningen, i forbindelse med øving til de nasjonale prøvene. For at de skal kunne bruke pc'ene trilles det ut bærbare pc'r fra et kontor til klasserommet.

Fra læreren sier at elevene skal starte maskinene sine, til alle elevene er inne på oppgavesiden som de skal bruke i undervisningen tar det 20 minutter. I mellomtiden har også tre elever måtte få en ny pc fordi de de har fått utlevert ikke virker.

Læreren må starte undervisningen før alle er inne i det programmet de skal jobbe i.

Vi får mindre læring ut av det, fordi det tar så lang tid før vi er pålogga.

Åshild Melgård Sveen, elev 8.trinn Elverum ungdomsskole

Nå står elevene foran testing i ferdigheter gjennom de nasjonale prøvene. Situasjonen er så prekær at for å være sikker på at alle elevene skal kunne gjennomføre de nasjonale prøvene må de få lånt pc'r fra andre skoler som har mer oppdaterte maskiner.

Får ikke lært elevene verktøyet

Flere skoler i Elverum sliter med det samme. Ved barneskolen Lillemoen i Elverum må de trolig også låne pc'r fra andre skoler som har litt mer oppdaterte maskiner for at de i det hele tatt skal få gjennomført nasjonale prøver.

Vi bruker så lang tid på å logge på maskinene at det ikke er holdbart. Vi må være sikker på at alle elevene rekker å komme seg inn og får besvart oppgaven.

Thorleif Skavern, rektor Lillemoen skole

Men de skal leveres tilbake etter bruk, og da står skolen med de gamle maskinene som det kan ta opp mot en halv time å få startet opp. Det er en utfordring for lærerne siden de føler de ikke får lært elevene det de har krav på å lære.

- Vi trenger nye maskiner, men vi får beskjed om at det er det ikke penger til, sier rektor ved Lillemoen skole Thorleif Skavern.

Han viser til at IKT står som en av basisfagene i grunnskolen.

Lærernes største bekymring

Mange skoler har så dårlig IKT-utstyr at de har problemer med å gjennomføre nasjonale prøver.

Halve timen går til pålogging på PC'en.

Hovedtillitsvalgt for lærerne i Elverum, Veronika Øien sier at nettopp utstyrsparken i de digitale verktøyene er den største bekymringen til lærerne akkurat nå.

- Jeg hadde et oppstartsmøte med de tillitsvalgte denne uka, og de fleste synes det er gått helt greit med oppstarten av det nye skoleåret. Men hvordan de skal løse dataproblemene er alle samstemte i at er et kjempeproblem, sier hun.

Det verste er at lærerne føler de ikke får ivaretatt jobben de skal gjøre med å lære elevene å bruke data.

Veronika Øien, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Øien sier at uten at elever lærer de digitale verktøyene har de ikke sjans senere, fordi nesten alt er avhengig av at man behersker data.

Stor forskjell på pc-tetthet

Den dårlige PC-parken i grunnskolen i Elverum er ikke unik. Grunnskolen informasjonssystem (GIS-registeret) viser at det er store forskjell på hvor mange elever det er per pc ikke bare mellom kommunene, men også innad i kommunene.

– Skolen forsterker sosiale ulikheter

Det varierer fra at noen skoler har flere pc'r enn elever til at det er mellom 6 og 7 elever per pc på skolen. Men tallene sier ikke noe om i hvilken stand maskinene er i.

I Elverum kommune er det nå et krav fra flere at pc'r som egentlig er for gamle til å kunne brukes i undervisningen ikke skal telle med når det rapporteres om antall pc'r ved skolene.

Lover mer penger

Skolesjefen i Elverum, Tord Arnesen, har flere ganger påpekt overfor politikerne at det er et stort problem at dataparken er utdatert til undervisning. Likevel har det ikke skjedd noe. Det er behov for en investering på 2 millioner kroner i året for å oppgradere utstyret.

- Det har vært innkjøpsstopp i Elverum kommune, sier han.

Elverum styres av en Høyreordfører, og skole er hjertesaken til Høyre i valgkampen. Ordfører Erik Hanstad sier han er klar over problemet med gamle pc'r, og sier at det nå skal bli satsa på innkjøp av nytt utstyr.

Det er klart at vi ikke kan ha det slik, så vi skal prioritere dette på neste års budjsett.

Erik Hanstad (H), ordfører i Elverum

Grunnen til at det ikke er gjort er at Elverum kommune, i likhet med flere andre kommuner, har et stramt budsjett. Da må de prioritere. Datautstyr har ikke kommet på den lista, men nå lover han at det skal prioriteres.

Flere saker fra Innlandet