Haltende ulvepar får leve

Miljødirektoratet vil ikke avlive det haltende ulveparet som er sett i Trysil. Nå kan saken ende opp hos miljøvernministeren, men heller ikke der er det stemning for avlivning.

HALTENDE ULVER: Jørn Stener fanget opp ulvene med viltkamera i Trysil i begynnelsen av juli. Han postet det på Facebook, og videoen har skapt mange reaksjoner.

– Vi mener de skal få gå i fred og at naturen må gå sin gang, sier Susanne Hanssen som er seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

En video av det haltende ulveparet har skapt debatt denne uka. Ulvene er etter all sannsynlighet alfaparet i det omstridte Slettåsreviret i Trysil. Videoen viser at tispa har en unormal beinstilling og at hannulven er tydelig halt.

Øyvind Bæk i dyrevernsnemnda i Trysil er blant dem som mener at ulvene må avlives fordi de har det vondt.

– Jeg synes ikke at et ulvepar skal ha det sånn, sier Bæk.

– Naturens gang

Susanne Hanssen er av en annen oppfatning. Hun har studert videoen sammen med Statens Naturoppsyn og en veterinær.

De mener dyrene ikke lider og at skader på ville dyr er naturlig.

– Sånn er det i naturen. Det er tøffe tak og dyr kan skade og såre seg, sier Hanssen.

Hun sier de ikke kan si sikkert hvorfor dyrene halter, men at det kan skyldes alderdom hos tispa og tidligere bruddskader hos hannen.

Begge dyrene er merket av Statens Naturoppsyn, men fordi senderne har sluttet å virke er det ikke mulig å se hvor dyrene befinner seg. Hanssen sier det ikke har hatt betydning for avgjørelsen om ikke å avlive dyrene.

Haltende ulv i Trysil

FÅR LEVE: Miljødirektoratet mener det er naturlig at ville dyr blir skadet, og at det alene ikke er grunn til å skyte dem.

Foto: JØRN STENER / Viltkamera

Siri Martinsen i NOAH mener også at halting ikke behøver å bety at ulvene bør avlives.

Jeg ser at begge ulvene tråkker ned på alle beina. Hadde de ikke gjort det hadde det vært tegn på sterk smerte, sier Martinsen som også er veterinær.

Hun sier at det er vanskelig å vurdere smerten til dyra ut fra de få sekundende fra videoen, men at halting og rar beinstilling ikke nødvendigvis fører til at de ikke får jakta på mat.

Man må se på allmenntilstanden til dyra, og ingen av de to ser magre ut ut fra denne videoen, sier hun.

Skuffet men ikke overrasket

Øyvind Bæk mener avgjørelsen er feil og sier han vil stå på videre for å få felt ulvene. Han mener ulven behandles ulikt fra andre ville dyr i skogen.

– Hadde det vært en elg hadde den blitt felt med en gang. Ulven blir det ikke, og jeg ser ikke forskjellen, sier Bæk.

Bæk er Høyre-politiker i Trysil og har flere ganger gått til angrep på regjeringens ulveforvaltning. Han har også ment at Slettås-flokken bør skytes, fordi folk opplever ulvene som nærgående. Men det er ikke det det handler om nå, sier Bæk.

– Her handler det utelukkende om dyrevelferd. Jeg uttaler meg som medlem av dyrenemnda i Trysil.

Bæk sier han ikke har gitt opp. Nå vil ha bruke kontaktnettet sitt for å få en felling og han vil ta opp saken med miljø- og klimaminister Ola Elvestuen.

– Men jeg har ingen tro på at han kommer til å gjøre noe med det. Han er vel den siste jeg har håp om at kommer til å gjøre noe, sier Bæk.

Skeptisk til avlivning

Fredag 24. august hadde Klima og Miljødepartementet fortsatt ikke mottatt noen henvendelse fra Dyrevernnemnda. Men de vil vurdere den hvis den kommer, sier statssekretær Atle Hamar.

–På generelt grunnlag vil jeg si at det ikke er uvanlig at ulv for eksempel blir skadet av spark fra elg. Det er flere eksempler på at slike skader leger seg selv og at ulvene klarer seg helt fint i lang tid etterpå. Dersom avliving av skadd ulv skal vurderes, må det være klart at ulven har store lidelser og ikke kan bli frisk , sier statssekretær Atle Hamar.