– Et unikt og sjeldent jernalderfunn

Denne lille figuren av gull fant arkeologene i den svarte jorda der nye firefelts E6 på Åker i Hamar skal gå. Gullgubben forteller at her bodde et herskerdynasti i yngre jernalder.

Gullgubben fra Åker

GAMMELT GULL: Gullgubber er som nevnt svært sjeldne og dukker opp på midten av 500-tallet e.Kr. De fleste stammer fra merovingertid (550-800 e.Kr.),

Foto: Kulturhistorisk museum

– Gullgubben er et så unikt og sjeldent funn at dette kommer jeg aldri til å oppleve igjen, sier arkeolog og utgravingsleder Ingar M. Gundersen fra Kulturhistorisk museum.

Han står i det sirlig oppgravde og dokumenterte funnstedet like ved Åker gård. Rett nedenfor suser bilene på gamle E6 forbi. Det er på grunn av den nye firefelts motorvegen forbi Hamar at de graver her nå.

– Dette er en usedvanlig rik funnplass fra jernalderen. Det er sammenlignbart med middelalderutgavingene fra Oslo og Bergen, sier Gundersen.

Flere lag

Utgraving på Åker ved E6

RIKE FUNN: Når nye E6 blir lagt over området er kulturminnene borte for alltid.

Foto: Knut Røsrud / NRK

De finner flere kulturlag i området, helt fra eldre jernalder og fram til middelalderen. Her er spor etter hus. Her er tett i tett med kokegroper, beinrester, spinnehjul, synåler og kammer.

Og her fant de den lille gullgubben.

– Den er veldig flott, den er veldig liten og veldig tynn, sier feltleder Jessica MacGraw. Figuren er ikke mer en knappe centimeteren høy.

Det er ikke det at den er av gull som er så spennende, forteller hun, det er det de tror den betyr: En gudeavbildning. Trolig er figuren en avbildning av det såkalte "hellige bryllup". En vanlig tolkning er at det viser ekteskapet mellom vaneguden Frøy og jotunkvinnen Gerd. Ekteskapet danner det mytiske utgangspunktet for den såkalte Ynglingeætten i jernalderen, altså den senere norske kongeslekten.

Aristokratisk funn

– Det er et aristokratisk funn, sier Gundersen. Sammen med de andre funnene peker det mot at dette området var et sentralt ting- og kultsted, her holdt et herskerdynasti til mellom år 500 og Vikingtiden.

Graver ut på Åker

UNIKT: Denne utgravingen er helt unik, sier arkeolog Ingar Mørkestøl Gundersen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Utgravingsresultatene er helt unike for Østlandet og er selve indrefileten i østnorsk arkeologi. Dette er noe man kun opplever en eneste gang i karrieren som arkeolog, sier Gundersen.

Utgravingen bekrefter tidligere utgravinger i Åker-området. Nyere metoder og analysemetodikk gir enda mer kunnskap

Nå ber de Riksantikvaren om forlenget utgravingstid. De ønsker seg seks uker til. For når asfalten først rulles over, er kulturhistorien tapt for godt.