Gruvedrift i Folldal

Det kan bli ny gruvedrift i Folldal. I slutten av juli starter det australske selskapet Koppar Resources i gang med leting etter malm der. Grunnen er at behovet for kobber og sink har økt kraftig de siste årene.