Hopp til innhold

Krever over en halv million kroner for at reinsdyra tråkker på jordet

Grunneiere i Os i Østerdalen har telt hvor mange reinsdyr som har vært på deres eiendom siden november i fjor. Prislapp: 630 000 kroner.

En stor flokk tamrein beiter på jorder i Tufsingdalen i Os.

MÅ BETALE FOR SEG: Grunneierne krever at reindriftssamene må betale for at reinsdyra tråkker og spiser på eiendommen deres.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Konflikten mellom grunneiere i Tufsingdalen i Os i Østerdalen og reindriftssamer har pågått i mange år og vært gjennom flere rettsinstanser.

Nå topper det seg igjen.

Reinsdyra, som hører til Femunden vinterbeiteområde, har tråkka seg vekk fra sine egne beiteområder og inn på eiendommene til bønder og andre grunneiere.

– De tråkker og graver slik at røttene på jordene blir ødelagt og går ut av produksjon, sier lokallagsleder for Bondelaget Tine Nestvold.

Hun mener reindriftssamene gjør lite for å fjerne dyra. Derfor sender grunneiere krav om kompensasjon for ødelagt eiendom både på innmark og utmark.

– De får gjerde inn jordene sine, så er problemet løst, sier leder i Norske reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen.

Det er uaktuelt for dem å betale kravet fra grunneierne.

Flere år i rettssystemet

Konflikten er mellom 22 grunneiere i Tufsingdal, Narbuvoll og Narjordet i Hedmark og reindriftsutøvere i Røros-regionen. Vinterbeitet som brukes til reinsdyra krysser både Trøndelag og Hedmark. Noen ganger tråkkes det på privat eiendom.

Etter sju år i rettssystemet med millionkrav ble det enighet mellom grunneiere og reineiere i 2019.

Men i vinter har konflikten blusset opp for alvor igjen.

Før jul så bønder at flere hundre tamrein på jordene som skal gi mat til dyra deres til sommeren.

Bondelaget sendte en e-post til reineierne med et tydelig krav. Reinen må vekk. Og det måtte skje fort.

Les også Bønder har fått nok av at tamrein ødelegger jordene

Fra midten av november i fjor til 18. januar 2022 har Bondelagene i Tufsingdalen og Os hatt folk ute for å telle reinsdyr.

Tine Nestvold, leder i Tufsingdal Bondelag

FRUSTRERENDE: Lokallagsleder i Bondelaget i Tufsingdal Tine Nestvold sier de kommer med kravet fordi reinsdyra ikke blir fjernet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Antall rein, område og tidsrom er loggført med bilder og video.

Varsler om rein utenfor lovlig beiteområde er gitt til ansvarlige i Femunden reinbeitedistrikt og Statsforvalteren Trøndelag.

Det er også sendt tre skriftlige krav om øyeblikkelig utdriving av rein.

Grunneierne mener reindriftssamene må betale en kompensasjon på en krone per dyr per beitedøgn for de første sju dagene. Deretter stiger prisen.

630 000 kroner mener de reindriftssamene skal betale nå. Fortsetter reinen å være der utover vinteren må de betale mer.

– Det er i frustrasjon over at det ikke blir tatt tak i problemet, sier lokallagsleder i Bondelaget Tine Nestvold om hvorfor kravet er sendt.

Hun mener det er en sak statsforvalteren i Trøndelag burde ha tatt tak i men siden det ikke skjer noe kommer de med kravet selv.

Kravet ble sendt i slutten av januar, men grunneierne har ikke hørt noe fra reindriftssamene etter de sendte kravet som de vil ha innebetalt innen 26. februar.

Les også Regjeringa vil se på fastlåst beitekonflikt

Venstre: Tine Nestvold, leder i Tufsingdalen Bondelag
Høyre: Silje Karine Muotka, sametingspresident

Uforstående til kravet

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge Even Danielsen, stiller seg helt uforstående til kravet fra grunneierne i Os.

Spesielt at kravet også gjelder utmark.

– At de krever kompensasjon for at reinsdyr går på utmark har jeg aldri hørt om før, sier Danielsen.

Han forteller at grunnen til at det har blitt et problem med rein utenfor beiteområdet denne vinteren er værforholdene. De har ikke hatt mulighet til å bruke motoriserte kjøretøy til å få drevet reinen vekk fra området.

Hvis de gjør det løper bare reinsdyra tilbake igjen, fordi utmarka ligger rett ved jorder med snadder dyra liker å spise.

Han skjønner derfor ikke hvorfor ikke bøndene gjerder inn jordene sine.

Inge Even Danielsen

VANSKELIGE DRIFTSFORHOLD: Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge even Danielsen, sier værforholdene med sen vinter gjør det vanskelig å drive reinen bort fra jordene.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– De har mulighet til å få 90 prosent ei støtte for å gjerde inn, sier Danielsen.

Han viser til at krav om erstatning er at de gjør sitt for å unngå skade. Derfor mener han gjerder er løsningen, ikke at reindriftssamene betaler.

Og det svaret skal grunneierne få innen fristen 26. februar.

– Vi får se hva vi gjør videre når fristen har gått ut, sier bondelagslederen i Tufsingdalen.

Reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag Siv Merethe Belbo sier at hvis de ikke blir enige kan kravet sendes til jordskifteretten eller tingretten.

Hun sier dette er et privatrettslig forhold som det ikke er riktig at Statsforvalteren involverer seg i.

Det er planlagt et dialogmøte om konflikten mellom partene i Os 24. mars.

Les også Frykter å få livsgrunnlaget ødelagt av reinsdyr

Jon Rune Bakken med geitekilling på fanget