Grunneier tapte tomtefestesak

En grunneier i Kongsvinger mente verdien av seks festede tomter i kommunen var for lav da tomtene ble løst inn. I 2019 avgjorde Glåmdal tingrett at innløsningssummen for tomtene til sammen skulle være på 490.000 kroner. Grunneier mente tingretten hadde vurdert tomteverdien for lav og anket saken til lagmannsretten. Nå har Eidsivating lagmannsrett slått fast at den reelle verdien på tomtene settes til 518.000 kroner. For grunneieren ble anken likevel ingen seier. Grunneieren ble nemlig også dømt til å betale over 400.000 kroner i saksomkostninger til tomtefesterne for behandlingen i både tingretten og lagmannsretten.