Gruadrapet: 29-åringen anket på stedet

Den 29 år gamle afghanske statsborgeren som er tiltalt for å ha drept sin kone på Grua i fjor sommer, ble dømt til 16 års fengsel for overlagt drap. 29-åringens nekter for at han utførte drapet med overlegg.

Grua-saken

Gjøvik tingrett mener drapet på Fahezeh Ahmadi på Grua den 12. juni ble utført med overlegg. Ektemannen hevder han ikke hadde som intensjon å drepe sin kone, og han anket derfor dommen på stedet.

Foto: Eivind Marcelino

Thorbjørn Klundseter

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter er fornøyd med dommen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dommen etter drapet på Fahezeh Ahmadi på Grua den 12. juni i fjor sommer ble avsagt i Gjøvik tingrett i dag. Den tiltalte ektemannen ble dømt til 16 års fengsel for overlagt drap på sin kone.

Paret skal ha kranglet den morgenen før 29-åringen gikk inn på badet hvor kona dusjet og drepte henne med tre knivstikk før han flyktet ut av landet med parets to år gamle datter.

Retten mener det ikke kan bevises at ektemannen i lengre tid hadde planlagt drapet på Ahmadi, men mener det er bevist utenfor enhver rimelig tvil at ektemannen har hatt tid og anledning til å overveie drapet etter paret hadde kranglet.

29-åringen ble dermed dømt for overlagt drap på sin kone. Han anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på stedet.

Tilfreds med dommen

Ektemannen ble først tiltalt for forsettlig drap, men under hovedforhandlingene i retten varslet statsadvokat Thorbjørn Klundseter at han ville utvide tiltalen til å omfatte overlagt drap.

Årsaken til endringen var at statsadvokaten mener tiltalte hadde overveid å drepe sin kone, Fahezeh Ahmadi, fra hun fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge den 8. mai til og med 12. juni da drapet skjedde.

Den 29 år gamle afghaneren som drepte kona si på Grua i fjor sommer, ble av Gjøvik tingrett dømt til 16 års fengsel for overlagt drap.

Dømt for overlagt drap

Retten påpeker at det ikke er bevist at ektemannen planla drapet før den 12. juni, men mener 29-åringen hadde bestemt seg for å drepe Ahmadi etter paret kranglet om morgenen den 12. juni i fjor.

Retten mener det er tilstrekkelig bevist at han tok med seg en kniv fra kjøkkenet for så å ta seg inn på badet hvor kona dusjet hvor han stakk henne gjentatte ganger med betydelig kraft.

Statsadvokaten la ned påstand om at 29-åringen, burde dømmes til 18 års fengsel for overlagt drap men han er allikevel fornøyd med tingrettens beslutning.

– Det har blitt avsagt en dom på overlagt drap, slik som tiltalen ble utvidet til, og da må påtalemyndigheten si seg tilfreds med det, sa Klundseter etter retten ble hevet.

Grua-drap dommere

Dommerene mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at 29-åringen utførte drapet på Fahezeh Ahmadi med overlegg. Dommen var enstemmig.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Anket dommen på stedet

29-åringen anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen på stedet etter dommen var avsagt i Gjøvik tingrett. I retten forklarte han at det svartnet for han etter krangelen med kona, og at det ikke gikk opp for han hva det var han hadde gjort før senere.

Mannens forsvarer, Tarik Abbou, la ned påstand om at 29-åringen skulle frifinnes for tiltalepunktet som omfatter overlagt drap. Abbou begrunnet dette med at ingen av bevisene som ble lagt frem for retten kunne peke mot at hans klient hadde planlagt å drepe Ahmadi.

Forsvareren sier ektemannen anket dommen på stedet fordi han ble dømt for å ha utført drapet med overlegg.

– Retten har trodd på hans forklaring om at han ikke hadde planlagt drapet i forkant av drapsdagen, men mener han har hatt tid til å overveie drapet. Og dette nekter han for, forklarte Abbou.

Forsvareren sier 29-åringen påstår at han ikke hadde en intensjon å ta livet av kona da han knivstakk henne.

Grua-drap Torbjørn Klundseter og Tarik Abbou

Forsvarer Tarik Abbou mener retten har gjort en feilaktig vurdering av bevisene i saken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Feilaktig vurdering av bevisene

Abbou mener retten har gjort en feilaktig vurdering av bevisene i denne saken.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig å vurdere hva som foregikk i tiltaltes hode før han utførte drapshandlingen, det er det bare han selv som kan gjøre rede for, påpekte Abbou.

Forsvareren mener det er tilstrekkelige støttebevis som underbygger at det afghaneren selv forklarer, at han ikke hadde en intensjon om å drepe Ahmadi, faktisk stemmer.

– Som sagt er dette en veldig vanskelig vurdering, og det er også grunnlaget for anken. Så får vi overprøve det spørsmålet i lagmannsretten, sier Abbou.

Må betale 1,4 millioner i oppreisning

Afghaneren ble i tillegg dømt til å betale 986 000 kroner i erstatning for tap av omsorgsperson og oppreisning til sin to år gamle datter.

Grua-drapet Andenæs, Støen og Klundseter

Bistandsdvokat for Ahmadi's foreldre, Ida Andenæs og bistandsadvokat for parets to år gamle datter, Inger Marie Støen, var førnøyd med rettens tilkjenning av erstatning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han ble også dømt til å betale 400 000 kroner i oppreisning til sin kones foreldre i Iran.

Den to år gamle jenta var til stede i boligen på Grua da moren ble knivstukket på badet, og retten mener det er sannsynlig at hun har blitt påført store traumer som følge av både drapet på moren og de fire dagene på flukt gjennom Europa med faren i etterkant.

Bistandsadvokat for toåringen, Inger Marie Støen, ba i retten om at 29-åringen ble dømt til å betale 986 000 kroner i erstatning og oppreisning til datteren, og er svært fornøyd over at retten har tatt dette til følge.

– Det er vi selvfølgelig veldig glade for, det vil bety veldig mye for denne vesle jenta å få en startkapital her i livet, sier Støen.

29-åringen anket ikke kravene om oppreisning og erstatning til sin datter og sin kones foreldre.

Ankesaken vil behandles i Eidsivating lagmannsrett i Hamar i løpet av våren.