Grensekommuner kan få skuterløyper

Alle kommuner som grenser til Sverige og Finland kan etablere løyper som fører til løypenett i nabolandet. Naturvernforbundet er sterkt i mot forslaget.

Snøskuteraksjon

Naturvernforbundet reagerer kraftig på regjeringens forslag. - Stillhet og urørt natur er en mangelvare i dagens samfunn, mener de.

Foto: Fjelloppsynet v/Magnar Nordsveen

Regjeringen presenterte i dag forslag til endringer i motorferdselloven, som gjør det lettere for flere kommuner som ønsker å etablere løypenett for snøskuter etter Plan- og bygningsloven.

Alle kommuner som grenser til Sverige og Finland kan nå etablere løyper som fører til løypenett i nabolandet.

Det iverksettes i tillegg en ordning for perioden 2014 til 2018 hvor 40 kommuner gis anledning til å utprøve fritidskjøring etter løype.

Hedmark Ap: Positivt forslag

– Dette er en sak Hedmark Arbeiderparti har jobbet med lenge og som mange både i Hedmark arbeiderparti og hedmarkinger generelt er opptatt av. Vi er derfor svært glade for at regjeringen nå har kommet frem til en løsning på dette, sier leder i Hedmark Arbeiderparti, Bente Elin Lilleøkseth.

Hun er glad for at ordningen skal settes ut i livet så snart som mulig, og sier at dette ivaretar et ønske mange har om å gjøre det lettere å tilrettelegge for skuterkjøring i kommunene, og samtidig ta hensyn til det klassiske friluftslivet.

– Det åpnes også for lokal næringsvirksomhet gjennom åpning for skutersafari etter løyve, og det mener vi er positivt, sier Lilløkseth.

Bente Elin Lilleøkseth

- Positivt for kommunene, sier leder av Hedmark Ap, Bente Elin Lilleøkseth.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Naturvernforbundet er bekymret

Naturvernforbundet derimot, er svært negative til forslaget fra regjeringen.

– Dette bekymrer oss. Vi har i lang tid, også sammen med flere andre organisasjoner, gitt uttrykk for stor bekymring for et slik type forslag, sier Kjell Fredrik Løvold i Naturvernforbundet i Oppland.

Han mener at økt bruk av snøskuter i utmark vil medføre økt støy og forurensing i naturen.

– Snøskuterkjøring lar seg vanskelig kombinere med andre menneskers bruk av naturen og rekreasjon utendørs. Det medfører en form for forstyrrelser som vil gå på bekostning av stillhet, og stillhet er mangelvare i dagens samfunn, sier Løvold.

– Vi trenger stillheten i naturen

Løvold sier at Naturvernforbundet mener det er svært viktig å ta vare på den tradisjonen nordmenn har for å bevege seg i naturen uten noen form for motorisert kraft.

– Dette har også et folkehelseaspekt ved seg, inaktivitet er et økende problem, og økt bruk av snøskuterkjøring vil virke negativt på fedmeproblemet i samfunnet. Folk trenger å bevege seg, og mange ønsker å bevege seg i naturen uten forstyrrelser i form av motorisert ferdsel, sier han.

Løvold sier at de mener at regelverket er liberalt nok som det er i dag, hvor det allerede er åpnet opp for nyttekjøring, transportkjøring og løyveordninger som kan gi transport til hytter og så videre.

– Det er åpningen for den frie kjøringen, eller såkalt rekreasjonskjøring, vi er imot, avslutter Løvold.

Forslaget om flere snøskuterløyper skal nå legges ut på høring før Stortinget får det til endelig behandling.

Flere saker fra Innlandet