Laftenæringen får bygge som i dag: – Dette var redningen

ELVERUM (NRK): Næringa fryktet at nye forskrifter kunne stoppe bygging av laftahus og hytter. I dag fikk de gladmeldingen av kommunalministeren - det gjøres unntak for laftahus.

Sanner med gladmelding til laftenæringa

GLADE LAFTERE: Kommunalminister Jan Tore Sanner (nummer to fra venstre) kom med gladmelding til styret i Norsk Laft. Gunnar Thue (til venstre), Håvard Belbo, og Steinar Skjerdingen.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

– Vi har lyttet til næringa som sa de nye forskriftene ville bety slutten for mange norske laftebedrifter, sa komminalministeren.

I ettermiddag møtte han representanter for styret i bransjeforeningen Norsk Laft på Glomdalsmuseet i Elverum. Han slo fast at laftede bygg fortsatt vil bli unntatt fra minstekrav om isolering av yttervegg.

– Det vi hadde håpet på

– Dette var akkurat det vi håpet på, sier styreleder i Norsk Laft, Håvard Belbo, som får støtte fra styremedlemmene Steinar Skjerdingstad og Gunnar Thue.

Laftenæringen kan få drive på slik de gjør i dag.

I 2012 vedtok Stortinget Klimaforliket hvor det blant annet står at nye bygg skal bli mer energieffektive. På bakgrunn av det ble et forslag fra Direktoratet for byggkvalitet sendt ut på høring i vår.

Dette innbar blant annet nye strenge krav til laftebygg over 150 kvadratmeter. Krav som innbar en tilleggsisolering. Dette ville gjort laftede bygg så dyre at bransjen mente flere bedrifter ville ha gått dukken og dermed også en gammel norsk byggetradisjon. I høringsrunden kom det mange protester mot forslaget. Næringa fikk blant annet støtte fra Riksantikvaren.

Unntak etter høringsrunden

På grunn av det som kom fram under høringsrunden, har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet valgt å gjøre et unntak.

– Vi mener det er viktig å ta vare på norske laftetradisjoner og denne delen av norsk kulturarv. Her er det mye kompetanse og selv om det er en liten næring er det en viktig næring i mange distriktskommuner, sier kommunalminister Sanner.

Han peker også på at bransjen har utviklet seg og har klart å gjøre laftebygg mer energieffektive.

– Lafting er en miljøvennlig byggemetode

– Lafting er jo en byggemetode som er bra for miljøet og det ville jo vært rart om nye forskrifter skulle gjøre det ulovelige å bygge med laftede vegger, sier styreleder i Norsk Laft, Håvartd Belbo. Han er veldig glad for melingen fra Sanner om at dagens regler videreføres.

Og han lover dette ikke skal bli noen sovepute, men at bransjen fortsatt vil jobbe hardt for å bli enda bedre.

– Det er viktig at vi fortsatt kan ta vare på håndtverket. Det kan vi bare gjøre ved å drive nyproduksjon. Det sier styremedlem i Norsk Laft og eier av G.Thue Håndlaft og sagbruk i Øystre Slidre, Gunnar Thue.

Bedriften hans har 12 ansatte. Nå kan de fortsatt ivareta byggetradisjonen som ikke minst også er viktig for å holde gamle laftehus ved like.

– I Oppland er det 570 av dem, sier Thue.