God hygiene i ferskvarediskene

Ferskvarediskene i butikkene i Hedmark og Oppland er stort sett bra. Det melder Mattilsynet etter å ha kontrollert dem alle. Men noen må skjerpe seg.

Ferskvaredisk
Foto: Birgitte Ingebretsen / NRK

Gjennom sommeren har Mattilsynet vært på uanmeldt inspeksjon hos alle butikkene, totalt 68, som har ferskvareavdeling eller ferskvaredisk.

– Hygienen er stort sett bra. 69 prosent av ferskvareavdelingene hadde ingen eller små avvik. Vi ser likevel at noen butikker har et forbedringspotensiale. De må skjerpe seg, sier Helga Fossum, som er seniorrådgiver i Mattilsynet.

En butikk måtte vaske ned

Målet er at all mat som selges i ferskvarediskene skal være trygg. Det er snakk om lettbedervelige matvarer som kjøtt, fisk og ost.

Av de 68 butikkene og ferskvarediskene som ble kontrollert var resultatet slik:

  • 47 hadde ingen mangler
  • 20 fikk pålegg på grunn av manglende renhold, orden og vedlikehold, samt utilfredsstillende varmholding og nedkjøling av næringsmidler.
  • Halvparten av de 20 måtte rette opp i flere forhold, mens den andre halvparten bare fikk pålegg for et forhold.
  • En fikk umiddelbart pålegg om å vaske ned lokalene.

– De som måtte vaske ned lokalene sine hadde forsømt renholdet over tid, slik at det under benkenivå hadde bygget seg opp urenheter og belegg. Vi ga hastepålegg for å få en umiddelbar bedring og hindre helsefare, sier Helga Fossum.

Møkkete butikk

I denne butikken var det ikke bra. Her måtte hele avdelingen vaskes ned.

Foto: Mattilsynet

Maten skal være trygg

Et annet mål med storkontrollen var å kunne si noe om tilstanden for denne delen av bransjen totalt sett. Mattilsynet ville vite hvordan ferskvarene håndteres, oppbevares, tilberedes, varmebehandles og nedkjøles i butikken og om lokalene og utstyret var egnet.

Når det håndteres lett bedervelige matvarer i stort omfang, er det av stor betydning for mattryggheten at butikkene har nødvendig kompetanse og gode interne rutiner for å sikre trygg mat.

Viktig med ferskvaresjef

Resultatet av undersøkelsen viser at mange av ferskvareavdelingene tar jobben på alvor. Det var få avvik på personlig hygiene, utstyr og mottakskontroll.

– Vi ser at det er viktig med et stabilt personale som kjenner rutinene godt og en tydelig ledelse. I butikker der daglig leder eller ferskvaresjef mangler, ser vi flere avvik enn i butikker med ansvarlige ledere, sier Helga Fossum.

Les mer om kontrollen og resultatene her: Matportalen