Hogde i feil skog: – Det er rasering av eiendommen vår

Ektepar krever over 400 000 kroner etter at skoggigant felte trær på eiendommen deres.

Hogstfalte etter at mye skog ble fjernet ved fritidseiendommen til Tommy og Maria Angelica Dahl i Rendalen

FJERNET: Mye av skogen rundt parets fritidseiendom på Lomnes i Rendalen ble fjernet. Paret krever nå 415.000 kroner i erstatning fra selskapet.

Foto: Privat

Glommen Mjøsen trodde de hogde egen skog. Men de tok feil.

– Det er rett og slett en rasering av eiendommen vår. Store trær er felt, noe som har ført til problemer med mye overvann og innsyn på eiendommen, sier grunneier Tommy Dahl.

Ekteparets fritidseiendom ligger idyllisk til i Rendalen kommune. I fjor vinter hogde Glommen Mjøsen trær på naboeiendommen.

Ekteparet Dahl mener de også hogde ned 33 trær ulovlig på deres eiendom.

Felte trær de ikke skulle ta

Glommen Mjøsen Skog innrømmer å ha felt trær på parets eiendom ved en feil. Men de mener skaden er mindre enn hva ekteparet hevder.

Det skyldes usikkerhet knytta til hvor eiendomsgrensa går, sier bedriftens advokat Helge Hartz.

Tommy og Maria Angelica Dahl nyter et glass vin på hytta på Lomnes i Rendalen

KOS PÅ HYTTA: Ekteparet Tommy og Maria Angelica Dahl på hytta i Rendalen før trærne på eiendommen ble hugget ned. Tommy føler at hogsten har ødelagt eiendommen og ført til at de har fått uønska innsyn.

Foto: Privat

Ifølge Hartz ble det brukt et kart over eiendomsgrenser som var tilgjengelig digitalt i hogstmaskinen, og at skogen ble felt i god tro om at grensene stemte.

– Slik saken står nå kan det tyde på at det er felt noen trær på grunneiers eiendom, men usikkerheten ligger i det at kartgrunnlaget kan vise seg å være feil. Per nå er ikke det avklart, sier Hartz.

Ble tilbudt 10.000 kroner og en vedsekk

Ekteparet Dahl er uenig og mener at grensa til eiendommen er tydelig. De har bestilt en taksering som viser at skadene er på 415.000 kroner.

Selskapet har tilbudt ekteparet langt mindre.

Tommy Dahl sier at Glommen Mjøsen først tilbød dem 10.000 kroner, noe gjenplanting og en vedsekk. Etter samtaler ble summen justert opp til 40.000 kroner.

Hogstflate på en eiendom i Rendalen

GLISSENT: Bare noen få trær ble stående igjen etter hogsten.

Foto: privat

Det er likevel ikke nok, mener Oslo-mannen.

Han mener selskapet burde gjort mer for å forsikre seg om at de visste nøyaktig hvor eiendomsgrensen gikk.

Glommen Mjøsen mener de har møtt ekteparet på en rimelig måte, men vil ikke si hvor mye de har tilbudt ekteparet i kompensasjon.

– Glommen Mjøsen Skog tar saken på alvor og tar ansvar. Det er bakgrunnen for at vi har kommet med forslag til konstruktive løsninger, sier Hartz.

Det var Østlendingen som først skrev om saken.

Går mot rettssak

Ekteparet fra Oslo har avvist tilbudet fra bedriften, fordi de mener summen ikke dekker skadene.

Forsvarer drapsmannen

ADVOKAT: Helge Hartz sier Glommen Mjøsen Skog ikke er enig med ekteparet når det kommer til skadens omfang.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Vi føler at eiendommen vår har blitt ødelagt. Den lå i en skogkant og nå er alle trærne fjernet. Det ser ikke ut, sier Dahl.

Bedriften sier de ønsker å få til en løsning med ekteparet fra Oslo. Men slik det er nå har partene svært ulikt syn på hva denne løsningen bør være.

Tommy Dahl tror det blir vanskelig å komme til en enighet, og at en rettssak blir utfallet av hogsten i fjor vinter.