Høgskolen i Gjøvik + NTNU = sant!

NTNU i Trondheim pluss Høgskolen i Gjøvik er sant! Det har styret i NTNU bestemt. Vedtaket utløste glede ved Høgskolen i Gjøvik.

Høgskolen i Gjøvik

Snart blir det universitetslogo ved lokalene på Kallerud.

Foto: Jorun Vang

Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik

Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen, mener vedtaket ved NTNU i dag blir svært viktig både for Gjøvik og for Høgskolen i byen.

– Hvis dette blir gjennomført, og ingen stikker kjepper i hjulene, blir vi en del av Norges største universitet. Det vil i så fall være til beste både for Gjøvikområdet og for skolen.

I kveld sitter ledelsen ved skolen samlet, og ifølge Wroldsen er stemningen god.

Ikke like stor glede ved Høgskolen i Lillehammer

Bente Ohnstad, styreleder og rektor ved HiL

Bente Ohnstad er rektor ved Høgskolen i Lillehammer.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Rektor Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer (HIL) er ikke like entusiastisk som Jørn Wroldsen.

– Jeg tar vedtaket til etterretning. Det er hyggelig for Gjøvik at de har fått til dette når det er det de vil, sier rektor ved HIL, Bente Ohnstad.

Hun sier det for Høgskolen i Lillehammer hadde vært det beste alternativet å slå seg sammen med Gjøvik hvis de skulle inn i et formalisert samarbeid. Nå blir det opp til departementet om de velsigner vedtaket fra NTNU.'

Ohnstad presiserer forøvrig at HIL klarer seg bra alene og scorer godt på kvalitative undersøkelser om studiene ved skolen.

– Vi har vært opptatt av å være en høgskole som står bra på egne ben, sier Ohnstad.

På Gjøvik er holdningen motsatt:

– Vi kan nå bli en del av Norges største universitet. Det vil vi kunne dra god nytte av, sier rektor Wroldsen ved HIG.

Les også:

Gjøvik blir universitetsby

Sa nei til Innlandsuniversitet, nå kan de bli filaler under andre