Hopp til innhold

Gjøvikbanen kan påvirke Rv. 4

Kapasitetsøkningen på Gjøvikbanen må tas hensyn til når det nå blir vurdert hva slags Rv. 4 som skal bygges i framtida, mener Bane Nor.

Under Arendalsuka i går sa konsernsjef Gorm Frimannslund at myndighetene må bli flinkere til å se vei- og jernbaneinvesteringer på samme strekning i sammenheng og brukte Oslo – Gjøvik som eksempel.

Siden 2020 er det investert 1,3 milliarder kroner på Gjøvikbanen, det største oppgraderingen siden overgangen fra damp til elektrisitet i1963. Det vil gi dobbel frekvens mellom Oslo og Gjøvik i desember.

– Når vi i tillegg tar med at man kan doble det en gang til med å kjøre doble togsett, er det er formidabel trafikkvekst som er mulig å få på jernbanen, sier Gorm Frimannslund til NRK.

Statens vegvesen er i gang med å utrede ny Rv. 4 mellom Oslo og Gjøvik. Bane Nor-sjefen vil ikke si om ny vei er overflødig.

– Jeg ønsket bare å påpeke at dette tas hensyn til. Og så er mitt inntrykk at vi ikke greide å ta hensyn til det godt nok i arbeidet med eksisterende Nasjonal Transportplan, sier han.

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane Nor
Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Flere saker fra Innlandet