– Sjukehusene i Gjøvik og Elverum i best stand

Sjukehusene på Gjøvik og i Elverum er i best stand, og egner seg best for utbygging til moderne drift. Det viser en rapport fra konsulentselskapet Multiconsult.

Sykehuset i Gjøvik

Sjukehuset i Gjøvik er det sjukehuset i Innlandet som er i best stand, viser en ny rapport.

Foto: Jorun Vang

Konsulentselskapet Multiconsult har på oppdrag av Sykehuset Innlandet sett på tilstanden til bygningene på de forskjellige sjukehusene i Hedmark og Oppland. Konsulentene har også sett på om sjukehusbygningene er tilpasningsdyktige til framtidig bruk, og i så fall hvor tilpasningsdyktige de er.

Til sammen forteller rapporten i grove trekk hvilke sjukehus som er i best stand, hva det vil koste å vedlikeholde dem de neste 10 åra, og om de egner seg til drift og utbygging i framtida.

Sykehuset Innlandet (SI) har som overordnet mål å bygge ett nytt stort sjukehus for begge fylkene. Men SI skal også utrede alternativet med et hovedsjukehus/akuttsjukehus i hvert fylke.

Det er i all fall ikke tvil om hvilket sjukehus som er i best stand nå:

Gjøvik: Klart best tilstand

Gjøvik skiller seg ut som sjukehuset med den klart beste bygningsmassen, og er også det sjukehuset med bygninger som er mest tilpasningsdyktige framtidig bruk.

Multiconsult opererer med ulike grader av tilstand og tilpasningsdyktighet, og Gjøvik kommer best ut på begge to.

Gjøvik og Elverum er også de eneste sjukehusene som tilfredsstiller minstekravet for framtidig bruk for alle typer funksjoner i byggene, slik som operasjonsstuer, pasientrom, dagområder og poliklinikker,

Elverum: I bra stand

Sjukehuset i Elverum

Sjukehuset i Elverum er sammen med sjukehuset i Gjøvik det sjukehuset i Innlandet som er i best stand.

Foto: Kjetil Skaug/NRK

«De fleste bygninger på Elverum kan vurderes nærmere mht. og satses videre på, og framstår generelt som normalt godt vedlikeholdt» skriver Multiconsult i sin rapport.

Og etter Gjøvik er det Elverum som kommer best ut når det gjelder teknisk tilstand og muligheter for framtidig bruk og drift.

Elverum er også sjukehuset det vil koste minst å oppgradere til det fagfolkene kaller «tilfredsstillende tilstand» de neste 10 åra.

Sjukehuset med desidert størst oppgraderingsbehov er Lillehammer.

Lillehammer: Oppgraderingsbehov

Sykehuset på Lillehammer - SI

Lillehammer sjukehus er det sjukehuset i Innlandet hvor oppgraderingsbehovet er desidert størst.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Det vil koste 552 millioner korner (i 2013-priser) å oppgradere Lillehammer til tilfredsstillende tilstand de neste ti åra. Tilsvarende tall for de andre sjukehusene er Elverum 136 millioner, Gjøvik 147 millioner, Hamar 198 millioner, Kongsvinger 250 millioner og Tynset 83 millioner.

Lillehammer står alene for rundt 40 prosent av de 1,3 milliardene det vil koste å gi de somatiske sjukehusene i Innlandet tilfredsstillende tilstand de neste 10 åra.

Fire av fem bygninger på Lillehammer sjukehus kan satses videre på, skriver Multiconsult, men der Gjøvik fikk en score på 0,9 for tilpasningsdyktighet, får Lillehammer en score på 1,4, og lavest score er best. Elverums score på dette området er 1,3, Hamar 1,5.

Hamar: Begrenset levedyktighet

Hamar sjukehus

På Hamar sjukehus har fire av byggene begrenset levedyktighet, konkluderer rapporten.

Foto: Knut Sveen

Sjukehuset i Hamar er det somatiske sjukehuset i Hedmark og Oppland med dårligst teknisk tilstand, ifølge Multiconsult,

Og i sin oppsummering skriver konsulentene at «fire av bygningene har begrenset levedyktighet»

Tynset og Kongsvinger: Slitne

Kongsvinger sykehus

Kongsvinger sjukehus har et stort oppgraderingsbehov.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Tynset og Kongsvinger er i bedre teknisk stand enn Hamar, men dårligere enn Elverum og Gjøvik. Kongsvinger har et stort oppgraderingsbehov de neste 10 åra.

Multiconsult mener halvparten av bygningene på Kongsvinger kan satses på i framtida, og Tynset har også en del som er lite levedyktig og en fløy i god stand.

Det rapporten ikke sier

Tynset sykehus

På sjukehuset i Tynset er det en del som er lite levedyktig.

Foto: Joar Elgåen| / NRK

Er det så lurt å satse på de gamle sjukehusene, i stedet for å bygge nytt?

Det gir rapporten ikke svar på.

Sykehuset Innlandet eller Staten kan til slutt bestemme seg for å satse på ett akuttsjukehus i hvert fylke

Men rapporten gir ikke svar på om det lønner seg mer å bygge ut og ruste opp Elverum enn å bygge nytt på Sanderud.

Konsulentene har ikke utredet alle sider ved hvor det er best å ha et eventuelt hovedsjukehus for Oppland, i Gjøvik eller Lillehammer.

Den har ikke vurdert om det er medisinsk faglig hensiktsmessig å bygge videre på det gamle i forhold til helt nytt.

Men rapporten er en del av grunnlaget når SI om noen år skal ta sitt endelige valg.