Gjøvik med egen tiltakspakke

Gjøvik kommune legger nær 120 millioner kroner på bordet for å dempe de lokale ringvirkningene av koronaviruset. Dette for å holde flest mulig i jobb, og samtidig lette byrdene på dem som nå vil stå uten arbeid, sier ordfører Torvild Sveen.

Torvild Sveen
Foto: Hans Andreas Solbakken