Unik «leie før eie»-ordning gjør at de kommer seg inn på boligmarkedet

Samboerparet har leid i ni år. Nå flytter de inn i boligen de etter hvert skal kjøpe.

Samboerparet Turkenay Tursun og Mirshat Shøhret i Gjøvik.

INNFLYTTERE: Samboerparet Turkenay Tursun og Mirshat Shøhret står foran leiligheten de skal flytte inn i Gjøvik i 1. juni. Planen er å leie i fem år, før de skal kjøpe leiligheten.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Mirshat Shøhret og Turkenay Tursun har bodd i Norge i ni år og har to barn. Han jobber som taxisjåfør og hun er student.

De har ikke kommet seg inn på boligmarkedet. En utfordring som mange unge møter.

Men gjennom en nyopprettet ordning i Gjøvik kommune, har paret, som opprinnelig kommer fra Turkmenistan, fått muligheten til å realisere drømmen.

Men Huseiernes Landsforbund advarer. De mener at ikke alle tilsvarende prosjekter er like gode, og at man bør lese avtalen nøye før man signerer.

Samboerparet i det som blir deres nye kjøkken.

Turkenay og Mirshat i det som blir parets nye kjøkken.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Husleie og sparing i ett beløp

For paret på Gjøvik ser det imidlertid lyst ut. I juni flytter de inn i en splitter ny treroms leilighet i Gjøvik.

Om fem år får de muligheten til å kjøpe den, til dagens verdi.

– Det var et godt prosjekt for oss, som har to barn og er en liten familie. Vi søkte, og heldigvis fikk vi være med i prosjektet, forteller Shøhret.

Ordningen fungerer slik at de betaler en viss sum i måneden, som både dekker husleie og fungerer som spareordning for å opparbeide seg egenkapital.

I Gjøvik ligger husleien i prosjektet langt under hva som er markedspris.

Mange kommuner i Norge har tilsvarende leie før eie-prosjekter. Men ikke alle har de samme vilkårene, og ikke alle er like gunstige for boligkjøperne som det i Gjøvik.

NRK forklarer

Hvordan fungerer leie før eie?

Det finnes flere ulike prosjekter her i landet

Noen av prosjektene har inkludert sparemodul, mens andre ikke har det. Oslo, Bergen, Trondheim, Halden, Stavanger er blant byene som har tilsvarende prosjekter. 

I Gjøvik fungerer ordningen slik:

Du betaler en fast sum i måneden. Den inkluderer både husleie og sparing. På den måten tvinges du til å spare opp egenkapital.

Når kan du kjøpe boligen?

Etter 3-5 år kan du kjøpe boligen til en avtalt kjøpesum, som fastsettes før innflytting i år 0. 

Hva om boligens verdi øker på de årene?

I Gjøvik vil gapet mellom avtalt kjøpesum og ny takst etter fem år fungere som egenkapital for boligkjøperne. 

Bygda sliter med for få tilflyttere: Nå tar de unge saken i egne hender

Ikke alle prosjektene er like gode

Det forteller Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund.

– Leie til eie er ikke én ting. Dette er med spareopsjon, og det synes vi er en god løsning å bruke. Det finnes en del løsninger som ikke har sparing, men hvor man betaler markedsleie på husleien, og det er dårligere for dem som skal kjøpe bolig, forteller Pihl.

Han skulle ønske alle slike prosjekter hadde et spareelement i seg. Ifølge Pihl er det ofte slik at de som går inn i et slikt prosjekt, betaler full markedsleie, noe som vanskeliggjør mulighetene for å spare opp egenkapital.

Morten Korslund, Gjøvik boligstiftelse

Morten Korslund i Gjøvik boligstiftelse forteller at prosjektet var veldig ettertraktet, og at mange søkere fikk nei.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Han mener flesteparten bør forsøke å kjøpe seg bolig med en gang, i stedet for å gå inn i slike prosjekter. Samtidig er han klar over at ikke alle har de samme forutsetningene til å få til nettopp det.

Han ser også flere positive sider ved leie før eie-prosjektene.

– Du går inn i avtalen i dag, og så kan du kjøpe den om tre til fem år på den prisen som er i dag. Er det en prisstigning, så får du likevel dagens pris, og det er hyggelig. Sånn sett får du en rabatt der. Problemet er bare at hvis du ikke har klart å spare egenkapital underveis, så har du fortsatt ikke råd til å kjøpe boligen.

Populær ordning i Gjøvik

I Gjøvik kommune var prosjektet så populært at et stort antall søkere ikke fikk muligheten til å bli en del av ordningen.

– Vi bygger nå 16 leiligheter, og fikk 52 søkere. Så det var 36 som fikk avslag, hvor mange burde fått et tilbud, men vi hadde ikke fler enn 16. Så vi vil kjøre flere slike prosjekter i Gjøvik kommune, forteller Morten Korslund, daglig leder i Gjøvik boligstiftelse.

Derfor har de allerede igangsatt prosjektering av to nye tomter hvor de ønsker å bygge tilsvarende prosjekter.

– Jeg tror de fleste kommuner har behov for å kjøre sånne typer prosjekter for å hjelpe førstegangskjøperne inn på boligmarkedet, sier han.

Gjøvik ønsker flere unge familier

Ordføreren i Gjøvik, Torvild Sveen, forteller at håpet er å lokke flere unge i etableringsfasen til å ville bosette seg i kommunen.

– Skal vi få flere yngre i etableringsfasen til å bosette seg i kommunen vår, så trenger vi mer av dette, forteller Sveen.

Ordføreren forteller at de allerede har godkjent et nytt prosjekt som skal gå til det samme formålet.

– Dette er tilpasset den målgruppen som ikke har kommet seg inn på markedet fra før, og vi ser at skal vi være en attraktiv boligkommune framover, så må vi legge til rette for flere slike prosjekter.

Carsten Pihl, Huseiernes landsforbund.

Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund forteller at ikke alle leie før eie-ordningene er like gunstige.

Foto: Christiane Y. Vibe / Huseiernes Landsforbund

Føler de fikk en gave fra kommunen

Carsten Pihl mener man bør lese vilkårene nøye, ettersom ikke alle prosjektene er like gunstige som det i Gjøvik.

– Det er viktig at man leser vilkårene og går gjennom og får presentert et regnestykke som matcher sin egen privatøkonomi. Det som nå lages i Gjøvik er ikke nødvendigvis likt det som gjøres andre steder.

Samboerparet i Gjøvik føler seg heldige som har fått bli en del av ordningen i kommunen.

– Vi ble ganske glade. Det var helt fantastisk, og jeg synes vi fikk en stor gave fra kommunen. Vi er veldig fornøyde, forteller Shøhret, før samboeren skyter inn:

– Vi flytter inn 1. juni. Det blir veldig spennende. Vi er nesten klare til å flytte nå, forteller Turkenay Tursun fornøyd.