Gjør opprør mot eget parti

Strid om skole gjør at Dovre Arbeiderparti trekker seg fra alt samarbeid med sitt eget fylkesparti.

Øyvind Frich, Ap Dovre

Øyvind Frich og Dovre Arbeiderparti frykter for skoletilbudet i Nord-Gudbrandsadal

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

I et brev sendt til fylkesleder Kjersti Stenseng gjør lokallaget det klart at kommunestyregruppa «kollektivt trekker seg fra alt samarbeid med Oppland Arbeiderparti».

Etter representantskapsmøtet i helga hevder lokallaget at det ligger an til at planene om videregående skole på Dombås legges bort.

– Svikefullt

– Representantskapsmøtet burde klart og tydelig gått for treårig videregående skole på Dombås, sier leder i Dovre Ap, Øyvind Frich.

Han mener partiet går vekk fra det de har stått for tidligere, få uker før skolestrukturen i Nord-Gudbrandsdalen skal opp i fylkestinget 12.desember.

I brevet til fylkesledelsen skriver Dovre Ap at det vil framstå som distriktsfiendtlig og svikefullt overfor elevene i Lesja og Dovre derom det ikke blir ny videregående skole på Dombås når Hjerleid legges ned.

– Har mistet så mye

Kjersti Stenseng

– Vi må ta hensyn til elevtallet, sier Kjersti Stenseng, leder i Oppland Arbeiderparti.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Alternativet til skoletilbud på Dombås er at elevene må pendle til videregående skole på Otta.

–Vi har mistet så mye ressurser i vårt område at nå er det nok, sier Frich.

Lokallaget truer med at det også kan bli aktuelt med kollektiv utmeldelse fra Arbeiderpartiet. Frich mener representantskapsmøtet i Oppland Arbeiderparti er forledet og at de ikke har hatt tilgang til fakta i saken.

– Skole handler om framtida til folk på Lesja og i Dovre. Det får konsekvenser på alle områder, for befolkningsutvikling, bosettingsmønster og næringsutvikling, sier Frich.

– Elevtallet endrer seg

Ett av alternativene fylkespolitikerne skal ta stilling til, er oppbygging av en ettårig skole på Dombås, hvor elevene deretter må gå videre på skole andre steder. Det mener Dovre Arbeiderparti er en dårlig løsning.

Fylkesleder Kjersti Stenseng i Oppland Arbeiderparti mottok det krasse brevet fra Dovre i går.

– Brevet har en alvorlig karakter, vedgår Stenseng. I motsetning til Øyvind Frich mener hun skolesaken ikke er avgjort. Hun inviterer lokallaget til dialog, i stedet for samarbeidsbrudd og kollektiv utmeldelse.

– Vi skal ha en desentralisert skolestruktur i Oppland. Skoletilbudet skal ha kvalitet og innhold, men vi må ta hensyn til elevtallet, som endrer seg, sier Stenseng.