Hafjell: Rundt hundre hytteeiere må punge ut for ulovlige gjerder

Dette gjerdet er et av de som nå må rives. Men hytteeierne får støtte fra bønder: – Ingen ønsker dyr på dørhella.

hafjell hytter gjerdekonflikt

TI METER: På denne hytta på Hafjelltoppen står gjerdet som Øyer kommune mener strider mot reglene. Kommunen opplyser om at gjerder på inntil 10 meter kan godkjennes i spesielle tilfeller, men at det ikke er god nok grunn å skulle holde beitedyr unna.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Et større antall hytteeiere i Hafjell har i sommer fått beskjed om å rive gjerdene sine, pluss krav om å betale overtredelsesgebyr.

Det vekker reaksjoner.

En av dem som reagerer, er hytteeier Leif Kristian Lunke.

Han har satt opp et ti meter langt gjerde foran den indre gårdsplassen på hytta si, for å holde sauene unna.

Leif Kristian Lunke foran hytta si i Hafjell.

GÅRDSPLASS: Lunke har gjerdet inn denne vesle plassen foran hytta si. – Klart kommunen må ha regler, men jeg forstår ikke hva jeg i dette tilfellet har gjort feil, sier Lunke.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Nå må han betale gebyr på 3000 kroner. I tillegg krever kommunen at gjerdet må vekk.

– Jeg har stor forståelse for at en kommune må ha regler, som vi må følge. Men det er vanskelig å forstå fornuften her. Jeg savner også kommunens regler for hva som er godkjent, sier Leif Kristian Lunke.

Kommunen svarer at de forvalter et regelverk, og at reglene må være like for alle.

  • NRK har i flere artikler den siste tida fokusert på konflikter i hytteområder:

– Vanskelig å forstå bakgrunnen for reglene

Lunke har hatt hytte i Hafjell siden 1994. Han har både revet og satt opp en ny hytte på tomta, uten at det har skapt nevneverdig trøbbel.

Problemene startet først da han ville sette opp et gjerde for å skjerme den indre gårdsplassen. Den er omkranset av hytta på tre av fire kanter.

Lunke glemte riktignok å søke om å få sette opp gjerdet, noe han senere forsøkte å gjøre opp for ved å sende inn en søknad.

– Det tror jeg at jeg er tilgitt for. Jeg har også hatt en trivelig prat med en saksbehandler i kommunen. Men ingen har klart å fortelle meg hvorfor gjerdet mitt nå strider mot reglene, sier Lunke.

Utdrag fra postlista til Øyer kommune

MASSIVT: Et enkelt søk på «gjerder» i Øyer kommunes postliste, gir hundrevis av treff. Ord som går igjen i sakene er tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og pålegg om fjerning av gjerder.

Foto: Skjermdump

Andre hytteeiere NRK møter i samme område, har samme holdning. De sier at det er vanskelig å forstå hvorfor kommunen er så kritiske til inngjerding av mindre områder på egen tomt.

Lunke på sin side sier han er positiv til beitedyr, og at han forstår at kommunen må ha regler for inngjerding.

– Men når det fullstendig mangler sunn fornuft, og de heller ikke klarer å fortelle meg hvorfor mitt gjerde ikke er innenfor reglene, da forstår jeg ingenting, sier hytteeieren.

hafjell gjerdekonflikt

EIN SKIGARD VARER IKKJE EVIG: Her ligger en skigard stablet i haug ved en hytte i Hafjell. Kommunen ønsker ikke gjerder ved fritidsbebyggelse, av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser, beiteinteresser og av estetiske hensyn.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Kommunen peker på beiterett og tilgjengelighet

Øystein Jorde er tjenesteleder for plan og utvikling i Øyer kommune. Han sier at de i sommer har fulgt opp et gjerde-tilsyn de startet på i 2018.

Det har endt med at de har gitt over 100 overtredelsesgebyr for ulovlige gjerder i Hafjell, med en samlet sum på ca. 250.000 kroner. Den enkelte hytteeier har måttet betale enten 1000 eller 3000 kroner.

– Hvorfor kan ikke folk få sette opp gjerder rundt hyttene sine?

– Det handler om beiterett, estetikk og tilgjengelighet for folk flest. Vi følger opp det som er bestemt av politikere og som står i reguleringsplanene.

Øystein Jorde, Øyer kommune

FORSTÅR HYTTEEIERNE: Øystein Jorde i Øyer kommune sier de forvalter de reglene som politikerne har bestemt. Og ut fra reglene er det ønskelig med så lite gjerder som mulig.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Men folk vil ikke ha sauemøkk på trammen, er ikke det forståelig?

– Jo så absolutt, det skjønner vi veldig godt. Det er vanskelig, og et sted må grensa gå. Men det er mulig å sette opp rekkverk rundt terrasse eller platting, så lenge den er lovlig satt opp, sier Jorde.

Angående saken til Lunke, så sier Jordet at han har søkt og fått avslag. Selv om det er lov med gjerde i «spesielle tilfeller» akkurat i denne hyttegrenda, så er ikke skjerming mot beitedyr god nok grunn.

– Med «spesielle tilfeller» menes at det må settes opp et gjerde mot noe som potensielt kan være farlig, det vil si bratte skrenter eller lignende. Her var det flatt, og derfor fikk han avslag, sier Jorde.

Beitelaget støtter hytteeierne

Eivind Holen Buhaug er leder for Øyer Tretten Sau og Geit. Sjøl om han naturlig nok er opptatt av beiteretten, synes han gjerdereglene i Hafjell er for strenge.

– Ingen ønsker dyr på dørhella, og vi forstår at hytteeierne ønsker å gjerde inn hyttene sine. Hvis man reiser litt lenger innpå fjellet her, så ser du at hver eneste seter er inngjerda. Det er nettopp for å slippe å få dyr inn, sier han.

Even-Holen

VIL HA GJERDER: Leder for Øyer Tretten Sau og Geit, Eivind Holen Buhaug, mener det må være greit å gjerde inn litt rundt hytta.

Foto: Even Lusæter / NRK

Holen Buhaug sier at beitenæringa ikke motsetter seg gjerder. Tvert imot ønsker de gjerder velkommen, så lenge det ikke blir rene «labyrinter» som kan gjøre det vanskelig for dyra.

Midlertidige gjerder er de derimot ikke like glad i.

– Eksempler på dette er strømgjerder uten strøm, der dyr kan sette seg fast og stryke med, forklarer han.

Ordfører: – Skulle tatt grep fra starten

Det er politikerne i Øyer som har vedtatt reguleringsplanene, og dermed også gjerdereglene.

Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) sier at han forstår godt at folk ikke vil ha sauemøkk på trappa. Han viser likevel til en utvikling med hytter over lang tid i Hafjell.

– Det har blitt fortetting (mellom hyttene, journ.anm.), og det har ikke vært lov å gjerde. Flere hytter har gitt flere problemer med beitedyr, sier Midtmageli.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli

VIL SE PÅ REGLENE: Ordfører Jon Halvor Midtmageli forklarer at det kan være på tide å se på gjerdereglene i Hafjell. – Men vi må ta inn en rekke vurderinger, slik at vi ikke stenger råk (stier), vi må se på estetikk, og så videre. Her må det gjøres en grundig jobb, sier han. 

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Han mener det burde vært gjort grep fra starten, som ikke ble gjort.

– Så kommer problemene. Og det er det som er i ferd med å skje nå. Her burde en tenkt på størrelsen på tomter og hvordan bebyggelsen har blitt plassert.

– Men til og med beitelaget synes at reglene har blitt for strenge?

– Det har ikke BLITT for strengt, for det har aldri vært lov å gjerde i Hafjell. Nå følges reglene opp. Men at vi er nødt til å se på reglene, det kommer vi til å gjøre.

Vil bygge platting

I mellomtiden vil ikke Leif Kristian Lunke slå seg til ro med at gjerdet må rives. Nå vil han bygge en platting helt ut til gjerdet. Dermed håper han at gjerdet kan gå fra å være «gjerde» til å bli «terrasserekkverk».

– Med det håper jeg min sak vil være avsluttet, sier Lunke.

  • På Kvamsfjellet ble konflikten så hard at kommunen måtte gripe inn: