Ektepar mista hus i flom to ganger: Nå krangler kommunen og forsikringsselskapet om sluttregninga

KVAM (NRK): Forsikringsselskapet satte foten ned og saksøkte kommunen som tillot utbyggingen. Onsdag startet ankesaken mellom partene.

Skadar etter flaumen

ØDELAGT AV FLOMMEN: Gjensidige mener Nord-Fron kommune ikke burde gitt huseierne Helge og Unni Tove Hansen tillatelse til å bygge opp igjen huset sitt på den flomutsatte tomta. Her er det nesten nybygde huset som ble ødelagt av flommen i 2013.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

– Dette er en viktig sak for oss. I en større sammenheng så handler dette om å forebygge fremfor å reparere, sier advokat Merete Anita Utgård.

Hun representerer Gjensidige forsikring i det de anser som en prinsipiell rettssak mot Nord-Fron kommune.

Det var i juni 2011 at huset til Helge og Unni Tove Hansen i Kvam i ble totalskadd i flom. Kommunen ga dem tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt. Området skulle nemlig flomsikres, og ble ansett som trygt. Til tross for dette ble det nye huset tatt av en ny flom i 2013.

Helge Hansen har mista huset sitt i flom to ganger

FLOMOFFER: Helge Hansen og kona Unni Tove har mista huset sitt to ganger i flom. De har fått erstatning og bygd hus et annet sted i bygda. Nå er kommunen og Gjensidige uenige om hvem som skal ta regninga.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Jeg kunne tenkt meg å fått avslutta denne saken nå. Det har vært nok når man har mista huset sitt to ganger, sier Helge Hansen til NRK, som vitna i dag i lagmannsretten.

Gjensidige forsikring har utbetalt erstatning til ekteparet, som har bygd hus et annet sted i Kvam. Men, de mener det er kommunen som må ta ansvaret.

Da saken ble behandlet første gang i Nord-Gudbrandsdal tingrett, vant kommunen. Det er denne avgjørelsen som nå er anket til Eidsivating lagmannsrett.

Det første huset til Helge og Unni Tove Hansen som ble tatt i flom

ØDELAGT: Dette huset var det første ekteparet Hansen mista i flom. Det var i 2011. De bygde et nytt hus samme sted, men det nye huset ble tatt av vannet i 2013.

Foto: NRK

– Burde vurdert grundigere

Forsikringsselskapet håper at lagmannsretten vil gi dem rett.

– Det er umulig å få en sterkere indikator på flomfare, enn at huset faktisk blir tatt i flom. Og slik var det i 2011. Vi mener at før du tillater bygging av nye hus på samme sted, så må du vurdere faren for ny flom nøye, sier Utgård.

Siden 2008 har norske forsikringsselskaper utbetalt en samla erstatning på om lag 30 milliarder kroner for naturskader på bygninger og materiell. Det viser tall fra Finans Norge.

– Klimaet vårt blir våtere og villere. Vi får mer flom og flere ras, sier Utgård.

Hun mener derfor at det er viktig at kommunene må drive forsvarlig byggesaksbehandling. Blant annet bør de ikke tillate bygging i områder som kan bli rammet av flom eller skred, mener hun.

Merete Anita Utgård, advokat

TAR IKKE REGNINGA: Advokat Merete Anita Utgård representerer Gjensidige i ankesaken. I dag deltok hun på befaring på Kvam.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Spent på utfallet

I tingrettsdommen fra 2017 der kommunen fikk medhold, heter det at «retten legger etter bevisføringen til grunn at sikringstiltak var i iverksatt, og ville være ferdigstilt før neste vårflom. Ingen forutså en ny lignende hendelse», ifølge Juristen.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, er spent på utfallet av ankesaken.

– Jeg mener at dommen fra tingretten er riktig, sier Støstad.

Støstad mener at kommunen har god kompetanse på området, men sier at de henter inn ekspertise utenfra når det trengs.

Nord-Fron er ikke alene om få varsler fra Gjensidige med krav om tilbakebetaling. Så langt i år har forsikringsselskapet sendt ut regressvarsel til 61 kommuner på grunn av naturskader. I 2018 sendte de varsel i 198 saker, mens tallet året før var 195 saker.

Det er satt av tre dager til saken i Eidsivating lagmannsrett.

Denne vinteren har vi fått oppleve et nytt norsk vær. Et farligere vær, som ekspertene mener kommer til å ta liv. Ifølge myndighetene bor så mange som 160 000 nordmenn på potensielt farlige steder. Likevel har ikke kommunene gjort sin lovpålagte jobb med å kartlegge sikkerheten vår. Møt fire familier som er tatt av været, og som må finne nye steder å bo. Og se hvor mange fylker som kan være farlige.

SE BRENNPUNKT OM FLOM: Vinteren 2015 fikk vi oppleve et nytt norsk vær. Et farligere vær, som ekspertene mener kommer til å ta liv. Ifølge myndighetene bor så mange som 160 000 nordmenn på potensielt farlige steder. Likevel har ikke kommunene gjort sin lovpålagte jobb med å kartlegge sikkerheten vår. Møt fire familier som er tatt av været, og som må finne nye steder å bo. Og se hvor mange fylker som kan være farlige.