Ulvemotstander og Sp-ordfører om giftig åte: – Kaster bensin på bålet

– Å forgifte åte er å kaste bensin på bålet. Det sier ulvemotstander og Sp-ordfører Ørjan Bue etter at noen forsøkte å forgifte Norges største ulveflokk som befinner seg i hans kommune.

Ørjan Bue

BÅLET: Sp-ordfører Ørjan Bue i Åsnes mener forgiftet åte er å kaste bensin på bålet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Politiet i Innlandet etterforsker nå funn av kjøtt tilsatt frostvæske som var lagt ut seks forskjellige steder rundt en død elg som var tatt av ulv i Kynnareviret.

– Vondt blod

Sp-ordfører Ørjan Bue i Åsnes reagerer sterkt på at noen har forsøkt å forgifte ulv. Han vil ikke ha ulv i Norge, men tar avstand fra slike metoder.

– Det er synd. Det skaper vondt blod i debatten og kaster bare mer bensin på bålet. Det fortjener ikke debatten, sier han.

Han har forståelse for frustrasjonen, men tar sterkt avstand fra slike virkemidler:

– Det skal ikke håndteres slik. Politiet må håndtere dette. Folk skal ikke ta saken i egne hender, sier Bue.

– Statens lekegrind

Kjøtt tilsatt kjøleveske

FORGIFTET KJØTT; kjøtt tilsatt frostvæske var lagt ut 6 forskjellige steder i Kynnareviret, på grensa mellom Våler og Åsnes.

Foto: POLITIET

Åsnes kommune har hatt ulv siden 80-tallet. Nå har de Norges største ulveflokk. Men ordføreren mener at etter mange år med frustrasjon har det stilnet noe.

– Beitebruket er jo borte her, sier han.

Han mener at hadde staten fulgt opp Stortingets vedtak om bestandsmål og tatt ut flere flokker, hadde frustrasjonen vært mindre. Han vil ikke mene noe om hvilke flokker som burde tas ut.

– Men slik det er nå har vi blitt statens lekegrind, mener han.

– Rammer alle

Alt som tas ut av ulv illegalt gjøres på bekostning av begge parter i konflikten, sier Petter Wabakken ved Høgskolen i Innlandet som har forsket på ulv i 40 år.

Forskerne mener de kan bevise at den største dødsårsaken til ulv i Norge er ulovlig jakt. De har fulgt ulver med sendere som plutselig blir borte.

13 ulver sporløst forsvunnet i vinter

At det legges ut giftig åte er ikke noe nytt for verken forskerne i ulveprosjektet eller for Statens Naturoppsyn. Men det er ikke nødvendigvis ulven som spiser gifta.

Det virker som om ulven unngår det. Bikkjer går lettere på det enn ulv, sier Petter Wabakken.

Ulovlig felling av ulv

KJENT: Giftåte er ikke ukjent for Petter Wabakken som har forsket på ulv i 40 år.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Det er usikkert om ulvene i Kynnareviret har spist av det forgifta kjøttet som ble funnet nyttårsaften. Petter Wabakken sier at de sporer på det de tror er Kynnaflokken denne uka og de tror det er de samme ulvene som de registrerte tidligere i vinter. Da var det 14 ulver i flokken. Nå er de sikre på spor etter 7 ulver og et par ulver vet de at har vandret ut av reviret.

Forsker samler DNA fra ulv

MARKERER: Feltarbeider Frode Gjerløw Holen samler denne uka DNA fra ulver som har markert revir i Kynnareviret.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Sannsynligvis er flokken intakt, sier Wabakken.

Mindre ulovlig jakt

Rovviltnemndene har i oppdrag å sørge for at antall ulver i Norge er det Stortinget har bestemt. Petter Wabakken mener ulovlig felling av ulv gjør det vanskeligere for rovviltnemndene å bestemme hvor mange ulver som skal tas ut. Jo flere ulver som felles ulovlig jo mindre lovlig ulvejakt.

Frustrasjonen var stor før jul da Klima og miljødepartementet ikke fulgte vedtaket til rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold om å felle tre flokker i ulvesona. Leder av rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård reagerer likevel kraftig på at giftig åte er lagt ut i området der flokken i Kynnareviret holder til.

Det er ikke måten å gjøre det på, sier Arnfinn Nergård.

Petter Wabakken har inntrykk av at omfanget av ulovlig ulvejakt har gått ned etter at flere personer i Østerdalen ble dømt for ulovlig ulvejakt i Elverumsdistriktet.

Ulovlig ulvejakt straffes strengere