Ulv angrep kuflokken- kalv måtte avlives

Ulven som er så genetisk viktig at den ble flytta 20 mil kan nå ha slått til i en kuflokk. To kalver er angrepet og den ene måtte avlives.

Ulven har angrepet i denne flokken.

ANGREPET: Ulven har angrepet i denne flokken.

Foto: Privat

Ulven ble i november flyttet nesten 20 mil fra Elgå i Engerdal til Kongsvinger fordi den oppholdt seg i reinområder. Denne ulven er så genetisk viktig for myndighetene at søknader om å felle den har blitt avslått. Ulven nektet å oppholde seg i Kongsvinger-traktene og beveget seg tilbake, noe som også påvirket lisensjakta på ulv ved at jakta ble stoppet i områder ulven var i. Nå har den etablert seg i revir med andre ulver.

Ble bedøvd og flytta 30 mil – nå er den tilbake

Tatt kalver

Denne kalven ble angrepet av ulv i Sjølisand.

STORE SKADER: Ulven påførte kalven store skader.

Foto: Privat

Ulven har beveget seg til Sjølisand i nabokommunen Rendalen hvor den har angrepet kuflokken til Tollef Lau. Det var 14 dager siden at ulven først slo til og splittet flokken. Totalt har en kalv blitt jaget, en skadd og en annen kalv som ble angrepet fredag var så skadet at den måtte avlives i samråd med veterinær, opplyser Lau.

– Den hadde store bittskader, sier bonde Tollef Lau som ikke så noen annen utveg enn å avlive kalven.

Han opplever situasjonen som svært krevende:

– En vet jo aldri når den kommer igjen. Det er uholdbart at dyrene mine skal være matfat for ulven, sier han.

Han understreker at han har dyrene i et område der beitedyr skal være prioritert. I dette området er det ikke sau.

Også for to år siden ble kuflokken angrepet av ulv, mens det i fjor sommer gikk bra.

– Dyrene oppfører seg helt annerledes når det er rovdyr i området, sier Lau.

Han søkte om fellingstillatelse.

I tenkeboksen

Ulv merket i Engerdal

BEDØVD: Ulven ble bedøvd og flyttet 20 mil.

Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet opplyser at søknaden om fellingstillatelse er avslått. Grunnen er at en fellingstillatelse kan bety at den genetisk viktige ulven kan bli skutt. Den har etablert seg i et område hvor det er en eller mulig to andre ulver. Disse befinner seg ifølge Sørensen i et område som er 70 prosent innenfor ulvesonen og 30 prosent utenfor. Kuflokken var utenfor ulvesonen.

– Den norske ulvestammen er basert på fem ulver. Dette kan bli den sjette dersom den formerer seg. Derfor er den så viktig, sier Sørensen.

Han opplyser at de vil gå i dialog med Lau om mulige forebyggende tiltak, men at ikke noe er landet enda.

Lau er i tenkeboksen etter at Fylkesmannen avslo søknaden om felling. Anke er en mulighet han vurderer. Han ønsker å understreke at kuer og kalver på utmarksbeite trives på en helt annen måte enn på innmark.

– De vokser og trives bedre og en slipper snyltere og smittepress, understreker han.

Hedmark Bondelag støtter Lau i at ulven må felles. Ifølge leder Elisabeth Gjems er det bevilget betydelige beløp for at sauebønder skal omstille seg blant annet til å drive med storfe. Hun er også kritisk til at hun mener at myndighetene lar et rovdyrangrep utspille seg i beiteprioriterte områder.

Mørketall

Gjems mener det er mørketall og at ikke alle storfebønder melder fra om skader forårsaket av rovdyr.

– Det er ikke bare skadene, men også at dyrene blir stresset og må roes ned. Det er endel resignasjon ute og går, sier Gjems som kjenner til bønder som har gitt seg på grunn av dette. Hun oppforder alle som får skader om å melde ifra. Hun minner om at det ikke er uvanlig å få omstillingsmidler for å legge om fra sau til storfe fordi det anses som tryggere.

Ståle Sørensen hos Fylkesmannen sier at det sier at det ikke er hvert år det meldes om kalver som angripes av bjørn eller ulv, men at det forekommer.