Hopp til innhold

Gardbrukere må tilbakebetale millionbeløp

Et gardbrukerektepar i Vågå kommune må tilbakebetale rundt 2,2 millioner kroner til staten. Landbruksmyndighetene mener de urettmessig har fått utbetalt for mye i tilskudd.

Ku i fjøset på Øvre Lønnum

Et gardbrukerektepar i Vågå kommune må trolig tilbakebetale rundt 2,2 milllioner kroner til staten.

Foto: Eivind Aabakken / NRK Trøndelag

Kravet gjelder utbetaling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Parets advokat Kåre Lund reagerer på vedtaket og sier gardbrukerne ikke har gjort noe galt i søkeprosessen.

– De mener at de har innordna seg etter regelverket og de har absolutt vært i god tro. Fra 2006 har de vært organsiert på samme måte og alle søknader fram til 2012 har vært godkjent, sier Lund.

Det er klart at de tar det høyst alvorlig. Dette kan bli en stor økonomisk belastning.

Kåre Lund, advokat for gårdbrukerektepar

Komplisert regelverk

De to gardbrukerne har hatt hvert sitt enkeltmannsforetak og i tillegg deltar en av dem i et samdriftselskap. Ifølge landbruksmyndighetene har de fått utbetalt store tilskudd for flere foretak samtidig, selv om driften reelt sett skal ha gått inn i hverandre.

– Det er et komplekst regelverk, men det er slik at hvis man samarbeider i alt for stor grad slik at de framstår som en enhet så har man rett på bare ett tilskudd, sier landbruksdirektør i Oppland, Anders Prestegarden.

Han vedgår at regelverket kan være vanskelig.

– Ja, jeg går med på at regelverket kan være innfløkt. Men det er slik at ved hver tilskuddsomgang så er det utarbeida en veileder. Den veilederen plikter jo gardbrukere som er sjølstendige å gjøre seg kjent med før de søker om dette her, sier Prestegarden.

Ifølge landbruksdirektøren avdekker man hvert år noen få saker der bønder har fått utbetalt for store tilskudd. Nylig meldte NRK om gardbruker i i Østre Toten. som må betale tilbake om lag 450 000 kroner. .

Landbruksdirektør i Oppland, Anders Prestegarden

Landbruksdirektør i Oppland, Anders Prestegarden innrømmer at regelverket rundt produksjonstilskudd er komplisert.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Tredoblet kravet

Saken startet da fylkesmannen i Oppland gjennomførte en kontroll i februar 2013. Bakgrunnen for kontrollen var at fylkesmannen etter en kontroll i Vågå kommune var blitt oppmerksom på at flere foretak med felles driftssenter søkte om produksjonstilskudd til samme produksjon. Den gang fikk ekteparet et krav om å betale tilbake tilsammen 812 572 kroner.

Paret valgte å klage på dette vedtaket, og saken ble sendt over til Statens landbruksforvaltning. Det var ikke lønnsomt for gardbrukerne for beløpet de ble krevd å betale tilbake ble betydelig høyere. Grunnen var at landbruksforvaltningen gjorde om vedtaket til også å gjelde tilskudd som gardbrukerne hadde fått utbetalt i 2011 og 2012.

Etter dette må kona betale til sammen kr 991 788, foretaket til mannen kr 413 320, og det tredje foretaket han er tilknyttet kr 798 891. Dermed ble kravet nesten tredoblet i forhold til summen som ble vedtatt etter fylkesmannens gjennomgang.

– De tar det alvorlig

Advokat Kåre Lund sier de to gårdbrukerne i Vågå ikke har tatt stilling til hva de skal gjøre videre med sin sak.

– De har nettopp fått saken fra Statens landbruksforvaltning, så dette er noe de vurderer nå, sier Lund.

Hvordan har de det med et slikt krav hengende over seg?

– Nei, det er klart at de tar det høyst alvorlig. Dette kan bli en stor økonomisk belastning, sier advokaten.

Landbruksdirektør i Oppland, Anders Prestegarden sier de nå skal sørge for at de lokale landbrukskontorene får god informasjon om tilskuddsordningene. Han understreker samtidig at det er få tilfeller av tilbakebetalingssaker.

– Totalt er det rundt 4800 søkere i året til denne typen støtte, så slik sett har vi få saker med krav om tilbakebetaling. De to sakene vi har hatt nå i senere tid er likvel alvorlige nok i seg sjøl, sier Prestegarden.

Flere saker fra Innlandet