Går Os til Sør-Trøndelag?

Os kommune nærmer seg en overgang til Sør-Trøndelag. En intensjonsavtale mellom Os, Røros og Holtålen er ferdig. Ved en kommunesammenslåing skal kommunen hete Røros og fylkesgrensa flyttes sør for Os. Det melder Arbeidets Rett. Os skal ha folkeavsteming om kommunesammeslåing første uka av juni.