Hopp til innhold

Går langt i å støtte ulovlig ulvejakt

Merete Furuberg i Bonde- og Småbrukarlaget går langt i å støtte de tolv mennene som er siktet for ulovlig ulvejakt, mens Einar Myki i Bondelaget tar sterk avstand.

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag

Merete Furuberg, leder i Norges Bonde- og Småbrukarlag, har forståelse for ulovlig jakt.

Foto: Morten Holm / NTB-Scanpix

Merete Furuberg fra Grue i Hedmark er leder i Norsk Bonde-og Småbrukarlag.

– Jeg har forståelse for at personer som er utsatt for ulveangrep griper tak i det og går til sivil ulydighet, sier Furuberg.

Hun mener deler av forvaltningen ikke følger Stortingsvedtak, og at det også er en form for sivil ulydighet.

Einar Myki er leder i Hedmark bondelag og han er ikke villig til å akseptere ulovligheter.

– Å bruke slike virkemidler for å bekjempe ulvestammen er helt uakseptabelt. Dette er noe vi i høyeste grad tar avstand fra, sier Einar Myki.

Han er overrasket over det som nå har kommet fram.

Politiaksjon i dag

Tolv menn fra Hedmark er altså pågrepet og siktet for ulovlig ulvejakt . Etterforskningen har pågått i stillhet over lengre tid og i dag aksjonerte 70 politifolk mot de tolv mennene.

Forstår at folk blir fortvilte

Merete Furuberg har altså forståelse. Lederen i Bonde- og småbrukarlaget har ofte reagert kraftig på forvaltningens håndtering av rovdyrkonflikten.

– Blant annet står det i rovviltforliket at ulv som gjør skade ikke skal forekomme i prioriterte beiteområder, og det blir det gang på gang sett bort i fra. Det er også sivil ulydighet, sier Furuberg.

Og når det gjelder sauebøndenes situasjon, sier hun det slik:

– Jeg forstår at mennesker er helt fortvilte, sier Merete Furuberg.

– Jeg forsvarer verken at forvaltningen griper til sivil ulydighet eller at andre mennesker gjør det, men i en fortvilet situasjon, så forstår jeg det.

Godtar det ikke

Einar Myki

Leder i Hedmark bondelag, Einar Myki, mener ulovlig jakt er uakseptabelt.

Foto: NRK

Også lederen i Hedmark bondelag, Einar Myki, er klar på at rovdyra er en stor utfordring for sauebøndene og at rovdyrstammen er for høy.

– Men fra vår side er vi opptatt av at vi skal få til en forvaltning som gjør at både folk og bufe kan leve i sameksistens med rovdyra.

Så der Furuberg viser forståelse, setter Myki foten ned.

– Vi er nødt til å bruke virkemidler som er akseptert for å gjennomføre dette. Noe annet går ikke an, sier Einar Myki.

Rapporter om ulvedød

Det er altså tolv personer som er pågrepet og siktet for ulovlig ulvejakt i dag. Fem fra Elverum, fem fra Trysil, en fra Engerdal og en fra Stor-Elvdal.

Så langt tilbake som i 2005 kom forskere i Hedmark ut med en rapport som konkluderte med at hver andre ulv dør som følge av ulovlig jakt. I 2012 kom en ny rapport som viste at mange ulvepar hadde forsvunnet det siste året, og at det var mistanke om illegal jakt.

Einar Myki og bondelaget var noe skeptiske til undersøkelsen i 2005 og mente dokumentasjonen for påstanden var litt svak.

– Men hvis dette er riktig (siktelsene i dag) - det er jo ingen som er dømt her enda - så kan det jo tyde på at det var mer rett i det enn jeg setter pris på, sier Einar Myki.

Rovviltets Røst oppløftet

Organisasjonen Rovviltets Røst er overveldet over dagens politiaksjon

– Dette er veldig overveldende. Det er kjempestort, sier Dag Bjørndal, som er leder i organisasjonen.

Han sier de ikke har fått kjennskap til så mange detaljer ennå, men mener dette viser at noe stort er på gang.

– Så vi er veldig, veldig spente nå på hva dette vil føre til videre, sier Dag Bjørndal.

For han sier at både de, og de fleste som jobber med dette, vet at mange ulver blir tatt av dage på ulovlig vis.

– Det blir benektet hele tiden, men det bryr vi oss ikke så mye om, det har vært kjent lenge.

Har gitt politiet tips

Politiet har fått en del tips i sin etterforskning. Noen av dem kan ha kommet fra Rovviltets Røst.

– Det er mulig. Det er vanskelig å si hva som ligger til grunn for politiaksjonen ennå. Men vi har innlevert en rekke tips, gjennom mange år, så det kan godt være at noen av de tipsene er medvirkende til dette, sier Bjørnstad.

Han innrømmer at de har kritisert politiet mye for at det ikke skjer noe i disse sakene, men at de likevel har forståelse for at poltiet må ha en sak, før de går til aksjon.

– Så skjer dette plutselig, og det er jo klart at det blir en ny hverdag for vår sak i alle fall.

Se politiets pressekonferanse om saken her:

Politiets pressekonferanse om pågripelsene i ulvejaktsaken.

Flere saker fra Innlandet