Hopp til innhold

Får ikke lov til å bruke russegenserne med gruppenavn

De bruker allerede russegenserne for bussen de skal rulle med neste år. Men dem får de ikke bruke når de starter på skolen til høsten. Innlandet er foreløpig det eneste fylket som forbyr dette.

Russebuss-gruppa Mantrum fra Hamar som står i fare for å ikke kunne bruke russegenserne sine.

DUMT: Russegruppa Mantrum skjønner ikke poenget med at de ikke skal få bruke genserne sine. Foran fra venstre Stina Pernille Wahl Ekeberg og Viola Rognmo. Bak fra venstre: Sigvart Dillerud, Mathea Tømmerdal Nordby, Bror Kjærstad og Tilde Kristiansen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Torsdag vedtok fylkestinget i Innlandet et nytt reglement for de videregående skolene. De som er på russebusser og i andre russegrupper kan ikke lenger kan gå rundt på skolen med gensere, jakker og andre effekter som forteller hvilken gjeng de tilhører.

Det er politikernes svar på at mange føler seg utenfor i russetiden fordi de ikke er med i noen gruppe.

– Vi har sett en utvikling over mange år hvor egentlig alle synes at den russefeiringa, ikke er god. Dette er første skritt i den retninga vi har tenkt å gå for Innlandet fylkeskommune. Derfor er vi først ute i Norge med å regulere, sier Thomas Breen, fylkesordfører (AP) i Innlandet.

Vedtaket ble gjort med klart flertall, 52 av 57 representanter stemte for forbudet.

Fylkesting Innlandet behandler saken om å forby klær med gruppenavn på skolen. Fremskrittspartiet viste sin motstand mot forslaget med gruppegenser.

Fremskrittspartiet stemte imot forslaget i Innlandet fylkesting. De viste sin motstand mot forslaget med sine gruppegensere.

Foto: Knut Erik Røsrud / NRK

– Vi har ikke helt troen på at dette tiltaket vil endre så mye, sier Mathea Tømmerdal Norby som er russ i Hamar neste år.

Hun og de 28 andre på russebussen som skal rulle i Hamar-området våren 2025 har allerede på seg russegenserne som fylkespolitikerne ikke vil la dem bruke på skolen.

Vil hindre ekskludering

Engasjementet rundt russetiden har vært stort av både blant ungdom og voksne i mange år. Men fordi flere opplever at de ikke blir inkludert i feiringen, og russegrupper dominerer feiringen med sine eksklusive arrangementer, har flere politikere engasjert seg.

Les også Emma (20) hyllar at regjeringa er «festbrems»: – Mange russ opplever heilt forferdelege ting

Emma Ingebrigtsen

Fylkespolitikerne i Høyre, Ap, Pp og MDG i Innlandet kom derfor med forslaget som de mente ville bøte på det utenforskapet flere ungdommer føler på.

De ville ha et nytt punkt inn i skolereglementet.

Forbudet gjelder bruk av symboler og effekter på videregående skoler for å markere grupper eller egne gjenger, som for eksempel russegrupper. Et eksempel kan være gensere med navnet til en russegruppe eller russebuss.

– Hvordan skal dere håndheve dette forbudet?

– Jeg har stor tillit til våre over 3.000 ansatte i videregående skole. De er dedikerte og flinke lærere. De håndterer en rekke krav og regler i våre reglement med klokskap, og det kommer de til å gjøre her også, sier Breen.

Han mener også at det er juidisk dekning for et forbud.

– Vi har hatt dialog underveis om utformingen gjennom regjeringens kontaktkonferanse, så vi er ganske sikre på at dette er innafor, sier Breen.

Klærne ikke det største problemet

Men klærne er ikke det største problemet mener flere ungdommer NRK har snakket med.

Jeg forstår prinsippet og at det blir grupperinger med genserne. Men vi mener det er andre tiltak som kan hjelpe til bedre enn å forby noen gensere.

Mathea Tømmerdal Nordby russ 2025
Mathea Tømmerdal Nordby
Foto: Frode Meskau / NRK

Mathea Tømmerdal Nordby og Stina Pernille Wahl Ekeberg som er russ i Hamar neste år sier at de både har foreslått skoleball der all russ kan være med, og skolegensere som er like for alle som bedre tiltak.

Det er så mange fordommer mot oss som er russ. Det blir tatt opp ting som vi ikke kjenner oss igjen i.

Stina Pernille Wahl Ekeberg russ 2025
Stina Pernille Wahl Ekeberg
Foto: Frode Meskau / NRK

De sier de har mye kontakt med andre russegrupper som ikke har buss. De tror at tiltaket fylkespolitikerne har vedtatt vil føre til enda større skiller på de som er på buss og de som ikke er det.

Flere av ungdommene som ikke har planer om å være på russegruppe synes også dette er en dårlig ide.

– Det skaper mer opprør enn å bare la det være, sier Mathilde Strandhaug og Emilie Mortensen som går første året ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger.

Ingen av de har planer om buss eller gruppe og de er usikre på hvor mye de kommer til å feire når de er ferdige med videregående.

Hvis noen er utestengt fordi de ikke får være med i en russegruppe så er ikke plaggene problemet.

Mathilde Strandhaug og Emilie Mortensen Sentrum videregående skole i Kongsvinger
Mathilde Strandhaug og Emilie Mortensen ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger i kantina.

Mathilde Strandhaug og Emilie Mortensen i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De tror det fortsatt vil være tydelige grupper selv om de ikke får bruke klærne de har kjøpt til gruppa de tilhører.

Les også Kontakter 10.-klassinger om russetida på Instagram: – De gjør det for å tjene penger

Frida Skoglund og Mille Thorsnes

Fremskrittspartiets representanter var de eneste som stemte imot, men Senterpartiet og Venstre var også skeptiske til forslaget om forbud. Venstre og Frp foreslo å fjerne forslaget om forbud mot gruppeklær fra nytt skolereglement.

– Vi tror ikke på at et forbud kan løse utfordringa med utenforskap og utestenging, når du har hatt tolv år på å gjøre det. Vi mener at vi må bruke de åra før på å sikre og gi elever bedre sosial kompetanse og et mer inkluderende skolemiljø, sier Truls Gihlemoen (FrP).

Aud Hove (Sp) mener ordlyden i forslaget var for negativt, og mener det kan tolkes som om russen som gruppe har som formål å ekskludere andre medelever gjennom å bruke symboler og effekter.

– Forbudet løser ikke utfordringene vi har med russefeiringen. Vi har begynt i feil ende, men det er viktig å begynne et sted, sier Aud Hove (Sp).

– Spurte ikke om råd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Innlandet fylkeskommune mener de ikke ble spurt om hva de mente før forslaget ble lagt fram i vår. Forklaringen var at fylkespolitikerne hadde snakket med elevråd rundt om i fylket.

Fylkesordføreren sier at ungdomsrådet ikke ble fullt ut involvert for at det ikke skulle ta så lang tid å fatte et vedtak. Breen mener at det ville ha tatt ett år til hvis ungdomsrådet hadde vært med i hele prosessen.

– Vi valgte en prosess hvor ungdomsrådet ble kobla på mellom hovedutvalget og fylkestinget. De er blitt hørt, men i en litt snever prosess. Det er en av svakhetene med at vi nå gjorde det sånn som vi gjorde det, sier fylkesordfører Breen.

Han sier at de skal evaluere denne måten å gjøre det på i løpet av kort tid.

Innlandet ungdomsråd Abdisa Yohannes Waldemariam sier de er kritiske til forbudet.

Leder av Innlandet ungdomsråd Abdisa Yohannes Waldemarian.

Leder i ungdomsrådet i Innlandet Abdisa Yohannes Waldemariam.

Foto: PRIVAT

Ungdomsrådet er enig i at ekskludering særlig i russetiden er et stort problem. Og de er enig i hensikten med forslaget. Men de tror ikke logoer på en genser eller en jakke vil hindre det.

Og de mener forslaget er så vagt formulert at det kan bli vanskelig å forstå.

De har stilt spørsmål ved hva som menes med «symboler og effekter» og hvordan man skal bedømme at en elev har som «formål å ekskludere».

– Det er så vagt formulert at det kan bety hva som helst, sier han.

Lederen i ungdomsrådet tror heller på at skolene kan bidra til å forhindre at russegrupperingene blir veldig sterke ved å forbedre klassemiljøene.

Folk deler seg inn i grupper, det er ganske menneskelig å gjøre. Det viktigste å gjøre er heller å sikre at alle har noen å være med.

Abdisa Yohannes Waldemariam leder Innlandet ungdomsråd

Rådet behandlet saken i midten av juni og mente at det fylkespolitikerne bestemte seg for må fattes som et midlertidig vedtak frem mot neste skoleår.

– Vi er kritiske til at ungdommer i Innlandet ikke har fått være med og si sitt. Det hadde jeg forventa, sier Abdisa Yohannes Waldemariam.

Han vil at rådet involveres i arbeidet for å bidra til at reglene blir forstått av elevene.

I vedtaket som Fylkestinget gjorde tirsdag står det nå at skolereglene og arbeid med inkluderende russemarkering skal evalueres innen skoleåret 2025/2026.

Da skal Innlandet Ungdomsråd inkluderes i arbeidet.