Hopp til innhold

Funn av skipsvrak i Mjøsa

Det er gjort funn av et skipsvrak i Mjøsa som kan være over 700 år gammelt.

Funnet ble presentert på Kapp i dag av Forsvarets forskningsinstitutt og NTNU.

Skipet, som trolig er fra mellom år 1300 og 1850, ble funnet på 410 meters dyp og er rundt 10 meter langt og 2,4 meter bredt.

I to uker har Mjøsas bunn blitt kartlagt av en ubåt som samler data ved hjelp av avansert sonarteknologi.

Det har gitt detaljerte bilder av alt som ligger på bunnen.

Ubåten har også påvist store mengder dumpet ammunisjonsavfall.

Skipsvrak Mjøsa.
Foto: Forsvarets forskningsinstitutt