Hopp til innhold

NFU: – Et uverdig overgrep

VÅGÅ (NRK): Vergene til tre funksjonshemmede protesterte kraftig mot tvangsflytting til nytt bosted. Nå har kommunen vunnet fram i tingretten.

Heidi Gudbrandstuen, (t.v.) og Frøydis Schjølberg

TINGRETTEN HAR TALT: Heidi Gudbrandstuen (t.v.) er en av de tre beboerne som blir tvangsflyttet hvis dommen blir stående. Verge Frøydis Schjølberg sier at kampen om nødvendig går helt til Høyesterett.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Dette er veldig skuffende. Vi står på for de funksjonshemmedes sak, og anker til lagmannsretten, sier verge Frøydis Schjølberg.

De tre funksjonshemmede har bodd sammen i Moavegen bofellesskap i 26 år, siden de flytta inn i 1992. I fjor høst fikk de beskjeden om at kommunen vil flytte dem til et annet bofellesskap i bygda, Finntunet.

Kommunen mener at de tre vil få et fullverdig tilbud på det nye stedet, men de funksjonshemmede selv og deres organisasjoner er dypt uenige.

– Ikke rettsstaten verdig

Bjug Ringstad

VIL EVENTUELT KJEMPE FOR LOVENDRING: Bjug Ringstad, nestleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Foto: Torvild Sveen / NRK

– Det er tydelig at de ønsker å være der de er nå, sa Schjølberg tidligere i år.

Bjug Ringstad, nestleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), reagerer sterkt på dommen.

– Dette uverdige overgrepet er kort og godt ikke den norske rettssaken verdig.

Skulle vi mot all fornuft tape i de høyere rettsinstanser må det lovendring til. Det kan jeg garantere at Norsk Forbund for Utviklingshemmede vil bidra til å kjempe for, sier han.

– Ikke vanskelig å sympatisere

Nord-Gudbrandsdal tingrett mener at kommunen har god grunn til å omorganisere helsetjenesten slik de ønsker.

Retten viser til at slike mulige endringer er omtalt i leiekontrakten, og at beboerne ikke kan forvente at dette skal være uendret i all framtid.

«Det er ikke vanskelig å sympatisere med de tre leietakerne, men retten har kommet til at kommunens interesser må gis fortrinnsrett,» står det i dommen.

Også i 2013 var saken oppe til behandling i kommunen, og da var også frontene sterke.

Kommunen mener at omorganiseringen er viktig, blant annet for å kunne samle ressurser og kompetanse, og for å få et bedre fysisk arbeidsmiljø.

Retten legger også vekt på dette, og skriver i dommen at det er større plass, bedre tilrettelagt og bedre ventilasjon på Finntunet.

Ville at de funksjonshemmede skulle betale

Kommunen krevde under rettssaken at de funksjonshemmede også skulle dekke kommunens saksomkostninger, men nådde ikke fram.

Retten mener leietakerne hadde god grunn til å få prøvd saken rettslig, og at «styrkeforholdet mellom partene» tilsier at de skal slippe å betale, selv om de har tapt saken.

Det går også fram av teksten i dommen at den er avsagt «under tvil».

– Dette gir meg et visst håp om at vi kan nå fra i høyere rettsinstanser, sier Schjølberg.