Hopp til innhold

Full frifinnelse for ekteparet Stuan

Ekteparet som var tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik er frifunnet på alle punkter i Eidsivating lagmannsrett. – En stor lettelse, sier forsvarer Mette-Julie Sundby.

Richard Røed, Lars Christian Sunde, Mette-Julie Sundby

Aktor i saken, Richard Røed, i samtale med forsvarerne Lars Christian Sunde og Mette-Julie Sundby under rettssaken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ekteparet Ivar Stuan og Kari H. Stuan, som hovedeier av Sponsorlink, var tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.

– Lettet

Påtalemyndigheten mener de endret fakturaer til kunder, slik at det kunne gi kunden skattemessig fordel, ved at fakturatekst ble endret fra for eksempel «Tur til VM» til «Seminar». Sponsorlink arrangerer reiser til forskjellige sportsarrangementer.

Begge har hele tiden nektet straffskyld. De ble dømt til fengsel i Hedmarken tingrett, men anket dommen på stedet. I april gikk ankesaken i Eidsivating lagmannsrett, nå har lagmannsretten frifunnet de to på alle punkter i tiltalen.

– Dette er vi veldig fornøyd med. Vi synes dommen er god og grundig, og Ivar og Kari er selvfølgelig veldig lettet over at de har blitt hørt og at de har blitt trodd, sier advokat Mette-Julie Sundby, som sammen med advokat Lars Christian Sunde forsvarte ekteparet.

– Ufullstendig, men ikke uriktig

Det er en svært omfattende dom fra Eidsivating lagmannsrett på hele 106 sider, og retten går igjennom alle fakturaene som ble lagt fram under rettssaken. Det gjelder 270 fakturaer for henne som var økonomiansvarlig i Sponsorlink, og 200 av disse fakturaene gjaldt han som daglig leder for selskapet.

Lagmannsretten konkluderer med at flere av fakturaene fremstår som ufullstendige, men ikke uriktige og at paret dermed ikke kan dømmes for brudd på ligningsloven.

Under rettssaken mente ekteparet at fakturatekstene ikke kunne gi skattemessige fordeler fordi kundene uansett må dokumentere det faglige opplegget til skattemyndighetene.

Dette er lagmannsretten enig i: «....fakturamottaker ved et bokettersyn eller annen kontroll fra skattemyndighetene ville måtte dokumentere et tilstrekkelig faglig opplegg for å kunne fradragsføre kostnadene. Fakturaene var derfor ikke egnet til å gi mottakeren urettmessige skattefordeler.»

Kari Stuan var også tiltalt for medvirkning til økonomisk utroskap og for ikke å ha betalt arbeidsgiveravgift. Lagmannsretten frifant henne også på disse punktene.

Skal gå igjennom dommen

Påtalemyndigheten skal nå vurdere om de skal anke frifinnelsen.

– Vi er kjent med resultatet fra lagmannsretten, og skal nå bruke den tiden vi har til å gå igjennom dommen og vurdere om den skal ankes, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Dette vil trolig ta tre-fire uker.

Advokat Sundby sier de ikke har tatt noen avgjørelse på om de vil kreve erstatning etter frifinnelsen.

– Det har vi ikke snakket om, og det er heller ikke noe vi vil vurdere før vi vet om saken blir anket eller ikke.